Posts Tagged Vmware

2 new technical paper from vmware related to vmware ESXI

Vmware released 2 new technical paper on 06/07/2011 which related to ESXI operations and migrations. You can find official download link below;

 

Migrating to Vmware ESXI

http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-ESXi-41-Migration-Guide-TWP.pdf

 

Vmware ESXI 4.1 Operations Guide

– http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-ESXi-41-Operations-Guide-TWP.pdf

 

, , ,

Leave a comment

vCenter Configuration Manager login fails with error: Your ID has either not been created in VCM, or you have no current VCM roles

Symptoms

vCenter Configuration Manager Console login page appears but when the Login button is clicked you receive this error message:
Your ID has either not been created in VCM, or you have no current VCM roles.
Error Message:
Unknown Error

Resolution

This issue occurs if the advanced SQL configuration option Ole Automation Procedures is disabled.

The VCM console relies heavily on  SQL servers ability to create automation objects. To resolve this issue, run these statements in SSMS:
sp_configure ‘show advanced options’, 1
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure ‘Ole Automation Procedures’, 1
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure ‘show advanced options’, 0
GO
RECONFIGURE;

source: http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1037806

, , ,

Leave a comment

Getting VMware Data Storages FreeSpace with percent as CSV file on VMware vSphere PowerCLI

If you need Data Storage free space of on your Vmware infrastructure (vSphere) as a Excel format ! Solution is here. I just need this information to follow my data growth in monthly or weekly. As you all know VMware does not provide this information like performans chart.

 

So just install VMware PowerCLI over here then write following script in a .ps1 file and save as getdatastorestatusascsv.ps1 via notepad or other text editor. Open Vmware PowerCLI on your desktop and  just run it wherever you saved. Like  “.getdatastorestatusascsv.ps1”

 

Do not forget determine csv file path, your Virtual Center IP address or DNS name, Username and Password for connect to Virtual Center in script.

example:

Connect-VIServer -server 192.168.1.1 -protocol https -user administrator -password Pwesd42#3

 

Script:

 

Connect-VIServer -server %VCServerIPorDNSName% -protocol https -user %USERNAME% -password %PASSWORD%
$file=”c:DataStoreStatus.csv”
$GetInfoDataSt = Get-Datastore | Sort-Object Name

$DataStorages = @()

foreach ($stores in $GetInfoDataSt )
{
$stor = “” | Select-Object Name, CapacityGB, UsedGB, FreeGB, PercentUse

$stor.Name = $stores.name
$stor.CapacityGB = [math]::Round($stores.CapacityMB/1024,2)
$stor.UsedGB = [math]::Round(($stores.CapacityMB – $stores.FreeSpaceMB)/1024,2)
$stor.FreeGB = $stor.CapacityGB – $stor.UsedGB
$stor.PercentUse = [math]::Round(100*$stores.FreeSpaceMB/$stores.CapacityMB,2)
$stor.PercentUse = 100 – $stor.PercentUse
$DataStorages += $stor
}

$DataStorages | Export-csv -Path $file

 

 

Leave a comment

Performance charts for networking does not work on ESX/ESXi 4.1 Update 1

Symptoms

  • Performance charts for networking fail to work on ESX/ESXi 4.1 Update 1
  • You are using bnx2x driver version 1.54.1.v41

Resolution

To workaround this issue, use an asynchronous Broadcom driver, such as bnx2x-1.62.15.v41.2.
To download the driver, see the VMware Download Center.

Additional Information

This issue will be fixed in  ESX 4.1 Update 2 with a pre-installed driver.

 

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1038653

,

Leave a comment

IBM released new XIV software for Vmware Vcenter v.2.0.0

The IBM XIV Management Console for VMware vCenter integrates IBM XIV Storage System with VMware vSphere management. It runs as a service on the vCenter Server, and enables storage provisioning, storage management, and monitoring of VMware-attached XIV storage pools and volumes (LUNs), from any VMware vSphere Client.

 

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ssg1S4000884&myns=s028&mynp=OCSTJTAG&mync=E

, , , ,

Leave a comment

AP769A HP StorageWorks PCIe 8Gb Host Bus Adapter

HP sunucular üzerinde kullanılan AP769A ürün kodlu HBA kartı için işletim sistemi kurulumundan sonra patch geçilmesi gerekiyor. Aksi taktirde HBA kart işletim sistemi tarafından düzgün olarak tanınmadığı için çalışmıyor. Aşağıdaki linkten ilgili patch leri işletim sistemi türüne göre download edebilirsiniz.

http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=3954649&taskId=135&prodTypeId=12169&prodSeriesId=3662826&submit.y=0&submit.x=0&lang=en&cc=us

Kolay gelsin.

, , , ,

1 Comment

IBM 46M6049 8 Gb FC HBA with Vmware ESX 4.1

IBM 46M6049 ürün kodlu kart takılı bir sunucuya Vmware ESX 4.1 kurulduğunda, ESX 4.1 hba kartını görmüyor. Bunun için vmware in web sitesinden (http://downloads.vmware.com/d/details/esx4_brocade_fcoe_dt/ZHcqYnRlZUBidGR3) ilgili driver ları download edip kurmak gerekiyor. Vmware ESX işletim sisteminin her ne kadar geniş bir donanım desteği olsa da ESX kurduktan sonra mutlaka ekstra driver ihtiyacı olup olmadığı kontrol edilmeli. Zaman zaman eksik driver problemi sanki donanım arızası gibi algılanabiliyor.

Kolay gelsin.

, , , ,

1 Comment

Unified Data Storage – UDS

Unified Data Storage – (UDS)

Bu makalemde depolama teknolojileri ile ilgilenenlerin mutlaka ilgilenmesi gereken konulardan biri olan “Unified Data Storage – (UDS)” konusunu anlatmak istedim. Klasik data depolama çözümleri/ürünleri hakkında bilgi almak icin daha once yazdığım “Depolama Temelleri (Storage Essentials)” makalesine bakabilirler. Bu makelede UDS çözümleri/ürünleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncellikle belirtmek istiyorum ki; UDS teknolojisi maliyetleri düşüren, operasyonel uygulamaları ve yönetimi kolaylaştıran bir çözüm. Önümüzdeki yıllarda bütün depolama ürünlerinin UDS özellikleri göstereceğini ve çoğu depolama ürününe UDS özellikleri ekleneceğini kesinlikle söyleyebilirim.

Genel Bakış

Klasik olarak sahip olduğumuz veriyi 3 farklı method ile; lokalde (Direct Attach Storage – DAS), ağ üzerinde (Network Attach Storage – NAS) yada depolama aği üzerinde (Storage Area Network – SAN) depolayabilmemiz mümkündür. Günümüzde depolama ürünlerine erişim için kullanılabilecek farklı protokoller ve baglantı türleri mevcut olup; her protokol ve bağlantı türünün artıları ve eksileri vardır. UDS; tek bir ürün kullanarak, ürünün desteklediği teknolojiler ve protokoller üzerinden, ihtiyaca yada yapıya göre hangi protokol/protokoller ile hangi teknoloji/teknojolejiler den yararlanarak veriyi nasıl, nerede depolayabileceğimize karar verebildiğimiz, protokol ve teknolojilere bağli olarak farklı veriler icin farklı methodlar sayesinde maliyet, yönetilebilirlik gibi konuları da belirleyebildiğimiz ürünlerdir. Yaygın şekilde UDS ürünleri protokol olarak; FC, SCSI, SAS, SATA, ISCSI, TCP/IP protokolleri ile teknoloji tarafında ise SNAPSHOT, CLONE vb. gibi birçok farklı teknolojiyi destekleyebiliyor. Burada UDS ürününün en büyük başarısı; tek bir ürün kullanılarak, farklı sistemlere atanacak olan depolama alanlarının, farklı protokoller ve farklı teknolojilerin bir araya daha ucuz maliyetlerle, esnek olarak gelebilmesini mumkun kılmasıdır.

UDS ürünlerini genel olarak 2 kategoriye ayırabiliriz. Depolama konusunda faaliyet gösteren farklı markaların bu konuda farklı çözümleri var. Bunlardan biri tek bir kutu çözüm şeklinde, diğeri ise farklı özellikler/teknolojiler barındıran birden çok ürünün biraraya getirilmesi ile oluşturulan çözüm. UDS konusunda özellikle 2 marka öne çıkıyor; NetappIBM Nseries (aynı ürün IBM Nseries olarak da satılmaktadır) ve EMC. Bunların dışında ise standart depolama çözümleri sunan bir sürü firma bulmak mümkün. (HPIBMSUN hatta Microsoft WUDSS)

 

Unified Storage ürünü demek, tek bir ürün ile FC, ISCSI (IP tabanlı) yada NAS protokolleri üzerinden dosya-bazlı yada block-bazlı erişimleri destekleyebilen ürün demektir. Dolayısı ile tek bir ürün alarak hem FC hem de ISCSI protokollerini kullanabilmek mümkün olabiliyor. Böylece iş ktirik veriler ve performans gerektiren veriler için FC bağlantılar ve diskler, kalan veriler için ISCSI (yani ethernet) bağlantıları ve SATA/SCSI diskler kullanarak maliyetleri düşürmek ve maksimum oranda performans sağlamak mümkün oluyor. Yani performans gerektirmeyen veriler için SATA diskler ve ethernet (IP tabanlı) bağlantılar kullanırken, performans gerektiren veriler için FC/SCSI diskler ve FC bağlantılar kullanılmış oluyor.

, , , , , ,

1 Comment

Vmware Top Ten KB Articles for 2009

, , , ,

Leave a comment