Posts Tagged Virtualization

2 new technical paper from vmware related to vmware ESXI

Vmware released 2 new technical paper on 06/07/2011 which related to ESXI operations and migrations. You can find official download link below;

 

Migrating to Vmware ESXI

http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-ESXi-41-Migration-Guide-TWP.pdf

 

Vmware ESXI 4.1 Operations Guide

– http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-ESXi-41-Operations-Guide-TWP.pdf

 

, , ,

Leave a comment

vCenter Configuration Manager login fails with error: Your ID has either not been created in VCM, or you have no current VCM roles

Symptoms

vCenter Configuration Manager Console login page appears but when the Login button is clicked you receive this error message:
Your ID has either not been created in VCM, or you have no current VCM roles.
Error Message:
Unknown Error

Resolution

This issue occurs if the advanced SQL configuration option Ole Automation Procedures is disabled.

The VCM console relies heavily on  SQL servers ability to create automation objects. To resolve this issue, run these statements in SSMS:
sp_configure ‘show advanced options’, 1
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure ‘Ole Automation Procedures’, 1
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure ‘show advanced options’, 0
GO
RECONFIGURE;

source: http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1037806

, , ,

Leave a comment

Performance charts for networking does not work on ESX/ESXi 4.1 Update 1

Symptoms

  • Performance charts for networking fail to work on ESX/ESXi 4.1 Update 1
  • You are using bnx2x driver version 1.54.1.v41

Resolution

To workaround this issue, use an asynchronous Broadcom driver, such as bnx2x-1.62.15.v41.2.
To download the driver, see the VMware Download Center.

Additional Information

This issue will be fixed in  ESX 4.1 Update 2 with a pre-installed driver.

 

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1038653

,

Leave a comment

IBM XIV Storage Plug-in for Microsoft Cluster Server (MSCS), Version 1.0.2.1

The plug-in enables failover automation of XIV storage services that run on two geographically dispersed cluster nodes, enabling deployment of MSCS in a geo-cluster configuration.

 

MSCS and the XIV storage system support one-button fail over initiation for automated recovery, or manual fail over for step-by-step control over the recovery process. Both accommodate a broad range of fail over scenarios and infrastructure components. Version 1.0.2.1 includes a hotfix for a known issue.

 

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ssg1S4000869&myns=s028&mynp=OCSTJTAG&mync=E

, , ,

2 Comments

IBM released new XIV software for Vmware Vcenter v.2.0.0

The IBM XIV Management Console for VMware vCenter integrates IBM XIV Storage System with VMware vSphere management. It runs as a service on the vCenter Server, and enables storage provisioning, storage management, and monitoring of VMware-attached XIV storage pools and volumes (LUNs), from any VMware vSphere Client.

 

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ssg1S4000884&myns=s028&mynp=OCSTJTAG&mync=E

, , , ,

Leave a comment

AP769A HP StorageWorks PCIe 8Gb Host Bus Adapter

HP sunucular üzerinde kullanılan AP769A ürün kodlu HBA kartı için işletim sistemi kurulumundan sonra patch geçilmesi gerekiyor. Aksi taktirde HBA kart işletim sistemi tarafından düzgün olarak tanınmadığı için çalışmıyor. Aşağıdaki linkten ilgili patch leri işletim sistemi türüne göre download edebilirsiniz.

http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=3954649&taskId=135&prodTypeId=12169&prodSeriesId=3662826&submit.y=0&submit.x=0&lang=en&cc=us

Kolay gelsin.

, , , ,

1 Comment

IBM 46M6049 8 Gb FC HBA with Vmware ESX 4.1

IBM 46M6049 ürün kodlu kart takılı bir sunucuya Vmware ESX 4.1 kurulduğunda, ESX 4.1 hba kartını görmüyor. Bunun için vmware in web sitesinden (http://downloads.vmware.com/d/details/esx4_brocade_fcoe_dt/ZHcqYnRlZUBidGR3) ilgili driver ları download edip kurmak gerekiyor. Vmware ESX işletim sisteminin her ne kadar geniş bir donanım desteği olsa da ESX kurduktan sonra mutlaka ekstra driver ihtiyacı olup olmadığı kontrol edilmeli. Zaman zaman eksik driver problemi sanki donanım arızası gibi algılanabiliyor.

Kolay gelsin.

, , , ,

1 Comment

Depolama Teknolojileri, Trendleri ve IBM in Bakış Açısı

Bu makalemde öncelikle depolama ürünlerinden, teknolojilerinden, IBM in büyüyen depolama ürün ailesindeki yeni ve yenilikçi çözümlerinden bahsetmek istedim. IBM depolama ürün ailesine geçtiğimiz ay “storwize v7000” isimli yeni bir ürün katıldı. IBM depolama ürün ailesinde yer alan bazı çözümlerden/teknolojilerden genel olarak bahsedeceğim, ancak aslında üzerinde durmak istediğim çözümler;

  • Storwize v7000 (orta segment depolama ve depolama sanallaştırma çözümü)

http://www-03.ibm.com/systems/storage/disk/storwize_v7000/index.html

  • N series (giriş, orta ve büyük segment depolama çözümü)

http://www-03.ibm.com/systems/storage/disk/index.html

Depolama teknolojilerindeki trendler;

Depolama teknolojilerindeki en büyük trend verinin azaltılması, küçültülmesi olacaktır. Dolayısı ile depolama teknolojilerindeki trendler de verinin azaltılmasına, küçültülmesine yönelik olarak gelişmektedir. Şu anda her yıl %55 oranında veri büyümesi gerçekleşmektedir. (Gartner istatistiklerine göre) Şirketlerin/kurumların verilerinin bu büyüme oranıyla artması; eldeki yapıda bulunan/kullanılan ürünler/teknolojiler in yeterli olmamasına sebep olacaktır. Buradan hareketle bahsedeceğim teknolojilerin firmalar/kurumlar için hayati önemi vardır. Şirketler/kurumlar ancak depolama konusundaki trendleri takip ederek ve yatırımlarını buna göre yaparak bu problemleri aşabilir.

1)     Tekilleştirme (De-duplication)

Son yıllarda depolama alanında ortaya çıkan en önemli teknolojilerden biridir. Fiziksel olarak diske kaydedilecek olan “1 (bir), 0 (sıfır)” verilerinin matematiksel algoritmalarla kontrol edilerek, tekrarlanan dizilerin tekrar kaydedilmesi sadece referans bilgisinin yazılarak fiziksel data alanını daha efektif kullanmayı sağlayan teknolojidir. Bu sayede fiziksel veri alanına kapasitesinin % 25-75 daha fazla veri kaydetmek mümkün oluyor.

2)     Thin Provisioning

Bu teknoloji depolama ürünü üzerinden veri alanı sağladığınız sistemlere atanan veri alanları rezerv atamak yerine kullandığı kadar atamanızı sağlıyor. Yani 750 GB boyutunda bir veri alanını sisteminize atadığınızda, başlangıç itibari ile bu alana 100 GB veri kaydedildiğinde; kullanılan alan 100 GB oluyor, 750 değil. Bu da depolama kapasitesini net bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Dolayısı ile 5 TB kapasiteye sahip bir tanesi thin provisioning destekleyen, diğeri desteklemeyen 2 ayrı depolama cihazı için örnek verecek olursam; thin provisioning desteklemeyen ürün üzerinden 10 adet sunucuya 500 GB alan verdiğimizi düşünelim. 5 TB veri alanını daha içinde hiç bir şey yok iken rezerv ettiği için bitirmiş oldunuz, kullanılabilir alan 0 GB. Thin provisioning destekleyen ürün ise 10 adet sunucuya 500 GB alan verdiğinde kullanılabilir alan hala 5 TB olacaktır. Bu data alanına veri yazıldıkça kullanılan alan artacaktır. Ancak bu teknolojinin kullanılması depolama ürününün proaktif yönetilmesine ihtiyaç duyabilir.

3)     Depolama sanallaştırması (Storage Virtualization)

Depolama sanallaştırması ile kullanılan ürünlerin kapasitesinin  maksimum seviyede tutulması bu sayede yapılan yatırımdan maksimum geri dönüş alınmasını sağladığı için önemli bir konudur. Depolama sanallaştırması yapan bir ürünün arkasında aynı yada farklı üreticilere ait birden çok depolama ürünün birleştirilerek tek bir çatı altında toplanması ve yönetilmesi anlamına gelmektedir. Bu yapı farklı türde cihazlarin aynı yapı altında kullanılabilmesini, yönetilebilmesini sağlar. Bu ürünle veri/veriler in otomatik olarak kesintisiz bir şekilde farklı cihazlar arasında taşınabilmesi mümkündür. Performansa ihtiyaç duyan verileri tespit ederek; bu verileri verileri daha performaslı disklere ve/veya cihazlara otomatik olarak taşıyabilir. FC, SAS, SATA diskler destekleyen cihazlarını birleştirerek hepsini birarada performans sıkıntısı yaşamadan kullanabilirsiniz.

4)     Bilginin saklanması ve Yaşam Döngüsü (Information Retention and Lifecyle Management)

Bu konu yapınızda kullanacağınız ürünler kadar önemli bir konudur. Verilerin sürekli olarak büyüdüğünü ve her zaman erişilebilir olmasının istendiği bir ortamda; hangi veri/veriler in, nasıl-nerede tutulacağı, veri/veriler in ne zaman ömrünün dolduğunun/dolacağının tespit edilerek ona göre silinmesi kaçınılmaz olarak belirlenmesi/yönetilmesi gereken süreçlerdir. Bu konuda şirketler/kurumlar kendi politikalarını oluşturmalı ve ona göre hareket etmelidirler. Sıklıkla erişim sağlanmayan bilgilerin arşivlenmesi, ancak istendiğinde arşiv üzerinden erişilebilir olması gerekmektedir. Arşiv için daha ucuz maliyetli depolama alanları kullanılmalı ve arşivlenen bilgilerin artık bu alanlara taşınması sağlanmalıdır.

5)     Verinin Korunması, Yedeklenmesi ve Geri Dönülmesi (Data Protection and Recovery Management)

Öncelikle veri/veriler in yedeklenmesi ve geri dönülmesi için kullanılacak olan yazılım ve donanımların neler olacağı, hangi teknolojileri destekleyeceğine karar verilmelidir.  Sonrasında yedekleme ve geri dönme süresinin ne kadar olacağı, hangi sıklıkla yedek alınacağı belirlenmeli ve kullanılacak olan yazılım ve donanımların istenen değerleri sağlayıp sağlayamadığına bakılmalıdır. Güncel yedekleme ve geri dönme teknolojileri, ürünleri ile; anlık yedek almak-geri dönmek, anlık olarak veriyi kopyalabilmek, veriyi uzak bir lokasyona replike edebilmek, verinin bütünlüğünden emin olmak gibi seçenekler mevcuttur.

6)     Depolama Kaynaklarının ve Altyapının Yönetilmesi (Storage Resources and Infrastructure Management)

Depolama kaynaklarının ve bu kaynakların barındırıldığı altyapının yönetilmesi bir diğer kritik konudur. Depolama konusunda bilgi işlem personelinin yeterli bilgi seviyesine sahip olmaması ve güncel teknolojileri bilmiyor olması en önemli problemlerden biridir. Bu sebeple firmalar/kurumlar kendileri için en uygun olan çözümler, ürünler yada teknolojilerden mahrum kalabiliyorlar. Sonuç olarak bu durumda firmalar/kurumlar mağdur olabiliyor. Yeterli bilgi seviyesine sahip olmayan firmaların bu yatırımlarını yaparken ve yaptıktan sonra yeterli bilgi seviyesini barındıran danışmanlık hizmeti alması en mantıklı çözüm olacaktır. Şirketler/kurumlar ın depolama sistemlerini ve altyapılarını yönetecek, takip edecek ve raporlayacak yazılımlara ihtiyacı vardır. Yapının sağlıklı bir şekilde çalıştığını, maksimum performans sağladığını, atıl kapasite kalmadığını düzenli bir şekilde görmek ve raporlamak çok önemlidir. Aksi taktirde yapı ihtiyaç bulunmadığı halde büyüyecek ve karmaşıklaşacaktır. Bu da operasyonları daha zor bir hale getirecek, yönetim maliyetlerini artıracaktır.

7)     Yazılım Entegrasyonu (Application Integration)

Depolama ürününün içerisinde kaydedilmiş veriyi tanıması, veriyi kaydeden yazılım ile entegre olabilmesi de bir diğer önemli konudur. Öncelikle bu entegrasyon verinin bütünlüğü arttırdığı için çok önemlidir. Ayrıca verinin yedeklenmesi, geri dönülmesi, arşivlenmesi, kopyalanması gibi hayati önemli operasyonların ne şekilde yapılabileceğini etkiler.

Sonuç olarak; depolama alanındaki teknolojiler ve trendler şirketler/kurumlar için kritik önem taşımakta ve ilerleyen zaman içerisinde korkunç bir şekilde büyüyen veri patlaması problemi ile nasıl başa çıkacaklarını belirleyecektir. Burada tercih edilecek çözüm/ürün lerin sağlayacakları değere göre ele alınması gereklidir. (value-based)

IBM in Depolama Çözümleri;

IBM depolama ürünleri konusunda dünyadaki en büyük üreticilerden biridir. Depolama ürünleri yelpazesinde çok çeşitli ürünler bulunmaktadır. Bu makalede yeni teknolojileri barındıran bazı ürünlerden bahsedeceğim.

>  DS ürün ailesi,

Küçük, orta ve büyük segment te ölçeklenebilen, FC-SAS-ISCSI protokollerini kullanabilen (ürüne bağlı olarak), FC-SAS-SSD-SATA diskler kullanabilen ve temel olarak alışılageldik depolama çözümü sunan ürünlerdir. Windows üzerinde çalışabilen bir uygulama ile rahatça yönetilebiliyor.

>  Storwize v7000,

Orta segment te ölçeklenen IBM depolama ürün ailesine en yeni katılmış olan üründür. FC-ISCSI protokollerini kullanabilen, FC-SAS-SSD-SATA diskler kullanabilen, depolama sanallaştırması yapabilen, tekilleştirme destekleyecek, anlık yedek alma/geri dönme yapabilen üründür. Windows üzerinde çalışabilen bir uygulama ile rahatça yönetilebiliyor.

>  N series ürün ailesi,

Küçük, orta ve büyük segment te ölçeklenebilen, FC-ISCSI protokollerini kullanabilen (ürüne bağlı olarak), FC-SAS-SSD-SATA diskler kullanabilen ve tekilleştirme destekleyen, anlık yedek alma/geri dönme yapabilen ürünlerdir. (bazı fonksiyonlar ekstra lisanslıdır.) Windows üzerinde çalışabilen bir uygulama ile rahatça yönetilebiliyor.

Yeni gelişen depolama teknolojilerine, trendlerine IBM in bakış açısı,

Günümüzde yaşanan veri patlaması sonucu IBM de depolama ürünleri üzerinde yeni teknolojik trendleri takip ediyor, hatta bu gelişmelerin bir kısmında da öncü rol oynuyor. Bu da bize en büyük üreticilerden biri olan IBM in depolama çözümleri konusunda nasıl bi strateji izlediğini anlatıyor. IBM yeni çıkardığı bütün depolama ürünleri bir önceki nesil ürünlere göre daha fazla iletişim arayüzü, iletişim protokolü, kapasite, performans ve daha fazla yazılımsal özellik destekliyor.

Sonuç olarak; depolama konusunda IBM daha esnek, utilizasyonu ve performansı daha yüksek, teknolojik olarak daha fazla iş yapabilen, kolay yönetilebilir depolama ürünleri geliştirerek şirketlerin/kurumların önümüzdeki zamanda önlerine çıkacak olan depolama problemlemlerini çözmelerini sağlıyor. Sadece şunu bir kez daha belirtmek istiyorum; storwize v7000 ürünü teknolojik olarak çok üstün bir üründür. Sadece donanımsal olarak değil; aynı zamanda ürünün üzerinde çalışan yazılımın yapabildikleri de firmalara/kurumlara çok büyük faydalar sağlayacaktır.

, , , ,

1 Comment

Sanal Ortamda Etkin Veri Depolama Çözümleri

Sanal Ortamda Etkin Veri Depolama Çözümleri

Sanal ortamlar üzerinde oluşan verinin nereye, nasıl,hangi süreyle depolanacağı, bu verilerin nasıl yedekleneceği ve geri dönüşünün yapılacağı ilk etapta düşünülerek karar verilmesi gereken konulardır. Sanallaştırma çözümleri ile sistemlerin erişilebililirlik oranı artırılırken aynı şekilde verilerin tutulduğu ürünlerin/çözümlerin de münümum aynı erişilebilirlik oranını sağlaması gerekiyor. Sanallaştırma ile Depolama teknolojilerinin ortak olarak kullanabileceği ISCSI, thin provisioning ve tekilleştirme (deduplication), felaketten kurtarma amacıyla farklı bir lokasyona replikasyon gibi teknolojilerin veri depolama ürünü tarafından da kullanılabilir ve desteklenebilir olması gerekiyor. Sanal ortamlar için veri depolama ürünü belirlenirken kullanılacak olan teknolojilerin dikkatle belirlenmesi ve ürünün bu teknolojik ihtiyaçlara göre seçilmesi gerekmektedir. Örneğin; ISCSI teknolojisi daha az maliyet ile sahip olunabilecek kolay kullanılabilen bir teknoloji ancak kritik iş uygulamaları için yeterli seviyede performans üretememesi mümkün olabilir. Ürünün üzerinde kullanılacak olan disklerin FC, SAS yada SATA olup olamadığı bunların hangilerini, ne şekilde bir arada kullanıp kullanamadığınız bir diğer karar noktası. Dolayısı ile ürün tercihinde dikkat etmek gerekiyor. İhtiyaç duyulan teknolojileri, yazılımları, protokolleri ve donanımların tamamını kapsayan tümleşik veri depolama çözümleri bence birinci sırada değerlendirilmelidir. Burada sanallaştırma ve etkin veri depolama da amaç sistem üzerinde barındırılan bütün kaynaklardan maksimum seviyede faydalanabilmek ve geriye atıl kaynak bırakmamak.

Tercih edilecek olan veri depolama ürününün maksimum kapasitesi, maksimum ön bellek miktarı, ürünün kendi içerisinde yedekli çalışabilir olması, ürünün fiziksel bileşenlerinin çalışır halde takılıp çıkarılabilir olması gibi konular/yeterlilikler çok önemli. Zira veri depolama ürünü sadece tek bir makine için değil, kendisine erişen bütün sunucular için çalışıyor olacağından; bu üründe yaşanacak bir problem (erişim kesintisi vb.) ürüne erişen bütün fiziksel ve sanal sunucuları etkileyeceğinden sistem açısından çok daha önemli bir konumda olacaktır. Son olarak tercih edilen veri depolama ürününün, donanım üreticisi tarafından destek, servis ve bakım hizmetleri de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. BimSA olarak sanallaştırma ve veri depolama ile alakalı anahtar teslim projeler gerçekleştirmeye önem veriyoruz ve sonrasında ise danışmanlık ve destek hizmetleri sağlayabiliyoruz.

, , ,

1 Comment

Sanallaştırma ve Süper Bilgisayarlar

Sanallaştırma ve  Süper Bilgisayarlar

Sanallaştırma ve ilgili teknolojilerin hızla ilerlediği günümüz teknoloji dünyasına bakış. IT yöneticileri’nin sanallaştırma teknolojilerine bakışı. Ülkemizde gerçekleşen projelerden örnekler, sektörden önemli isimlerden vizyoner görüşler…
Aslında günümüzde artan kapasitelerle hemen hemen tüm bilgisayarlar birer süper bilgisayar. Ancak yine de, erçek anlamda Süper Bilgisayarlar, sanallaştırma süreçlerini nasıl kolaylaştırıyor merak ediyor musunuz?

Günümüz makinelerinin kapasite olarak ulaştıkları noktada, makinenin üstlenebileceği görevler makinenin kapasitesini kabul edilebilir oranda tüketemiyor. Makineden optimum fayda sağlayabilmek için utilizasyonunun %65-%85 arasında olması gerekmektedir. Sanallaştırma teknolojileri ile bir makinenin üzerinde birden çok sanal makine çalıştırarak utilizasyonu %70-%90 arasında tutmak ve ölçeklemek fiziksel yapılara göre çok daha kolay sağlanabiliyor. Fiziksel olarak 75+ ayrı makine üzerinde çalışan bir sistemi 3 tane fiziksel makine üzerinde performans ve iş sürekliliği açısından kayıp yaşamadan çalıştırmak çok önemli bir değer. BimSA olarak Türkiyenin önemli ve büyük kurum/kuruluş unda sanallaştırma projeleri gerçekleştirdik. Bunlardan bazıları; Akbank, Sabancı Holding, BosSA, TemSA, BriSA, KordSA, AkçanSA, İçdaş, Demisaş, Çelebi Holding, Natro gibi. Ülkemizde IT Yöneticileri sanallaştırma teknolojilerini yakından takip ediyor. Bir kez sanallaştırma teknolojileri ile tanışıp, kullanmaya başladıktan sonra kazandıkları; esneklik, hız, yönetim ve operasyon kolaylığı, kaynak ve performans takibi gibi başlıca sayabileceğimiz artılar sebebiyle sonrasında bütün sistemleri (özel durumlar hariç) sanal olarak planlıyorlar. Şu anda hali hazırda şirketlerin günlük kullandığı sunucu makineleri için makisimum konfigurasyon, Intel mimarisinde 8 CPU su, toplamda 64 core u, 2.5 TB memory si olabiliyor. Sanallaştırma ile alakalı sunucu/sunucular ın ne kadar çok kaynağı varsa o kadar kaynağı sanal makinelere paylaştırabiliyorlar. Yani sunucunun kaynak kapasitesi büyüdükçe sanallaştırma maliyeti azalıyor. Dolayısı ile ne kadar çok makineyi sanallaştırırsanız, sanallaştırma o kadar ucuza geliyor.

, , ,

1 Comment