Posts Tagged technology

Storwize V7000 Systems Running V6.1.0.0 – V6.1.0.6 Code May Shut Down Unexpectedly

Storwize V7000 Systems Running V6.1.0.0 – V6.1.0.6 Code May Shut Down Unexpectedly During Normal Operation, Resulting in a Loss of Host Access and Potential Loss of Fast-Write Cache Data

 

Storwize V7000 units running code levels between V6.1.0.0 and V6.1.0.6 are exposed to an issue that can result in both node canisters shutting down simultaneously and unexpectedly during normal operation.

 

Content

An issue exists in the V6.1.0.0 – V6.1.0.6 code that can result in both node canisters abruptly shutting down during normal operation, resulting in a loss of hardened configuration metadata on these nodes and the requirement to perform a manual cluster recovery process to restore the configuration. This recovery process may take up to several hours to complete.

 

Additionally, any host I/O data that was resident in the fast-write cache at the time of failure will be unrecoverable.

 

 

Fix

A workaround was introduced in the V6.1.0.7 PTF release which, although not eliminating this issue, prevents the shutdown event on one node canister from propagating to the other node canister. This is intended to prevent a double-node shutdown from occurring, resulting in any loss of host access to data, and avoiding the need for a cluster recovery process to be performed. This workaround was further improved in the V6.1.0.8 PTF release to ensure that affected nodes will recover automatically.

 

If a single node shutdown event does occur when running V6.1.0.8, this node will automatically recover and resume normal operation without requiring any manual intervention.

 

IBM Development is continuing to work on a complete fix for this issue, to be released in a future PTF, however customers should upgrade to V6.1.0.8 to avoid an outage.

 

Please visit the following URL to download the V6.1.0.8 code:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ssg1S4000966

 

https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?mynp=OCST3FR7&mync=E&uid=ssg1S1003805&myns=s028


, , , ,

Leave a comment

IBM XIV Storage Plug-in for Microsoft Cluster Server (MSCS), Version 1.0.2.1

The plug-in enables failover automation of XIV storage services that run on two geographically dispersed cluster nodes, enabling deployment of MSCS in a geo-cluster configuration.

 

MSCS and the XIV storage system support one-button fail over initiation for automated recovery, or manual fail over for step-by-step control over the recovery process. Both accommodate a broad range of fail over scenarios and infrastructure components. Version 1.0.2.1 includes a hotfix for a known issue.

 

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ssg1S4000869&myns=s028&mynp=OCSTJTAG&mync=E

, , ,

2 Comments

IBM Storwize V7000 6.1.0 Configuration Limits and Restrictions

Storwize V7000 software versions 6.1.0.0 to 6.1.0.6 support attachment of up to 4 expansion enclosures per system. Software version 6.1.0.7 and later removes this restriction, supporting attachment of up to 9 expansion enclosures, allowing a total of 10 enclosures per system.

 

DS4000 Maintenance

Storwize V7000 supports concurrent ESM firmware upgrades for those DS4000 models listed as such on the Supported Hardware List when they are running either 06.23.05.00 or later controller firmware. However, controllers running firmware levels earlier than 06.23.05.00 will not be supported for concurrent ESM upgrades. Customers in this situation, who wish to gain support for concurrent ESM upgrades, will need to first upgrade the DS4000 controller firmware level to 06.23.05.00. This action is a controller firmware upgrade, not an ESM upgrade and concurrent controller firmware upgrades are already supported in conjunction with Storwize V7000. Once the controller firmware is at 06.23.05.00 or later the ESM firmware can be upgraded concurrently.

Note: The ESM firmware upgrade must be done on one disk expansion enclosure at a time. A 10 minute delay from when one enclosure is upgraded to the start of the upgrade of another enclosure is required. Confirm via the Storage Manager applications “Recovery Guru” that the DS4000 status is in an optimal state before upgrading the next enclosure. If it is not, then do not continue ESM firmware upgrades until the problem is resolved.

 

Host Limitations

Windows SAN Boot Clusters (MSCS):

It is possible to SAN Boot a Microsoft Cluster subject to the following restrictions imposed by Microsoft:

  • On Windows 2003, clustered disks and boot disks can be presented on the same storage bus, but ONLY if the Storport driver is being used.

These restrictions and more are described in the Microsoft White Paper: “Microsoft Windows Clustering: Storage Area Networks“.

We have not tested, and therefore do not support, modifying the registry key as suggested on page 28 (which would allow boot disks and clustered disks on the same storage bus on Windows 2003 without the Storport driver).

Oracle:

 

  • Restriction 1: ASM cannot recognise the size change of the disk when Storwize V7000 disk is resized unless the disk is removed from ASM and included again.
  • Restriction 2: After an ASM disk group has successfully dropped a disk, the disk cannot be deleted from the OS. The workaround to the OS restriction is to bring down the ASM instance, delete the disk from the OS, and bring up the ASM instance again.
  • Restriction 3: For RHEL4 set Oracle Clusterware ‘misscount’ parameter to a bigger one to allow SDD to do path failover first. The default miscount setting 60s is too short for SDD. We recommend to set it 90s or 120s. Command to use: crsctl set css misscount 90

 

Maximum Configurations

Configuration limits for Storwize V7000 software version 6.1.0:

 

, ,

Leave a comment

Depolama Teknolojileri, Trendleri ve IBM in Bakış Açısı

Bu makalemde öncelikle depolama ürünlerinden, teknolojilerinden, IBM in büyüyen depolama ürün ailesindeki yeni ve yenilikçi çözümlerinden bahsetmek istedim. IBM depolama ürün ailesine geçtiğimiz ay “storwize v7000” isimli yeni bir ürün katıldı. IBM depolama ürün ailesinde yer alan bazı çözümlerden/teknolojilerden genel olarak bahsedeceğim, ancak aslında üzerinde durmak istediğim çözümler;

  • Storwize v7000 (orta segment depolama ve depolama sanallaştırma çözümü)

http://www-03.ibm.com/systems/storage/disk/storwize_v7000/index.html

  • N series (giriş, orta ve büyük segment depolama çözümü)

http://www-03.ibm.com/systems/storage/disk/index.html

Depolama teknolojilerindeki trendler;

Depolama teknolojilerindeki en büyük trend verinin azaltılması, küçültülmesi olacaktır. Dolayısı ile depolama teknolojilerindeki trendler de verinin azaltılmasına, küçültülmesine yönelik olarak gelişmektedir. Şu anda her yıl %55 oranında veri büyümesi gerçekleşmektedir. (Gartner istatistiklerine göre) Şirketlerin/kurumların verilerinin bu büyüme oranıyla artması; eldeki yapıda bulunan/kullanılan ürünler/teknolojiler in yeterli olmamasına sebep olacaktır. Buradan hareketle bahsedeceğim teknolojilerin firmalar/kurumlar için hayati önemi vardır. Şirketler/kurumlar ancak depolama konusundaki trendleri takip ederek ve yatırımlarını buna göre yaparak bu problemleri aşabilir.

1)     Tekilleştirme (De-duplication)

Son yıllarda depolama alanında ortaya çıkan en önemli teknolojilerden biridir. Fiziksel olarak diske kaydedilecek olan “1 (bir), 0 (sıfır)” verilerinin matematiksel algoritmalarla kontrol edilerek, tekrarlanan dizilerin tekrar kaydedilmesi sadece referans bilgisinin yazılarak fiziksel data alanını daha efektif kullanmayı sağlayan teknolojidir. Bu sayede fiziksel veri alanına kapasitesinin % 25-75 daha fazla veri kaydetmek mümkün oluyor.

2)     Thin Provisioning

Bu teknoloji depolama ürünü üzerinden veri alanı sağladığınız sistemlere atanan veri alanları rezerv atamak yerine kullandığı kadar atamanızı sağlıyor. Yani 750 GB boyutunda bir veri alanını sisteminize atadığınızda, başlangıç itibari ile bu alana 100 GB veri kaydedildiğinde; kullanılan alan 100 GB oluyor, 750 değil. Bu da depolama kapasitesini net bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Dolayısı ile 5 TB kapasiteye sahip bir tanesi thin provisioning destekleyen, diğeri desteklemeyen 2 ayrı depolama cihazı için örnek verecek olursam; thin provisioning desteklemeyen ürün üzerinden 10 adet sunucuya 500 GB alan verdiğimizi düşünelim. 5 TB veri alanını daha içinde hiç bir şey yok iken rezerv ettiği için bitirmiş oldunuz, kullanılabilir alan 0 GB. Thin provisioning destekleyen ürün ise 10 adet sunucuya 500 GB alan verdiğinde kullanılabilir alan hala 5 TB olacaktır. Bu data alanına veri yazıldıkça kullanılan alan artacaktır. Ancak bu teknolojinin kullanılması depolama ürününün proaktif yönetilmesine ihtiyaç duyabilir.

3)     Depolama sanallaştırması (Storage Virtualization)

Depolama sanallaştırması ile kullanılan ürünlerin kapasitesinin  maksimum seviyede tutulması bu sayede yapılan yatırımdan maksimum geri dönüş alınmasını sağladığı için önemli bir konudur. Depolama sanallaştırması yapan bir ürünün arkasında aynı yada farklı üreticilere ait birden çok depolama ürünün birleştirilerek tek bir çatı altında toplanması ve yönetilmesi anlamına gelmektedir. Bu yapı farklı türde cihazlarin aynı yapı altında kullanılabilmesini, yönetilebilmesini sağlar. Bu ürünle veri/veriler in otomatik olarak kesintisiz bir şekilde farklı cihazlar arasında taşınabilmesi mümkündür. Performansa ihtiyaç duyan verileri tespit ederek; bu verileri verileri daha performaslı disklere ve/veya cihazlara otomatik olarak taşıyabilir. FC, SAS, SATA diskler destekleyen cihazlarını birleştirerek hepsini birarada performans sıkıntısı yaşamadan kullanabilirsiniz.

4)     Bilginin saklanması ve Yaşam Döngüsü (Information Retention and Lifecyle Management)

Bu konu yapınızda kullanacağınız ürünler kadar önemli bir konudur. Verilerin sürekli olarak büyüdüğünü ve her zaman erişilebilir olmasının istendiği bir ortamda; hangi veri/veriler in, nasıl-nerede tutulacağı, veri/veriler in ne zaman ömrünün dolduğunun/dolacağının tespit edilerek ona göre silinmesi kaçınılmaz olarak belirlenmesi/yönetilmesi gereken süreçlerdir. Bu konuda şirketler/kurumlar kendi politikalarını oluşturmalı ve ona göre hareket etmelidirler. Sıklıkla erişim sağlanmayan bilgilerin arşivlenmesi, ancak istendiğinde arşiv üzerinden erişilebilir olması gerekmektedir. Arşiv için daha ucuz maliyetli depolama alanları kullanılmalı ve arşivlenen bilgilerin artık bu alanlara taşınması sağlanmalıdır.

5)     Verinin Korunması, Yedeklenmesi ve Geri Dönülmesi (Data Protection and Recovery Management)

Öncelikle veri/veriler in yedeklenmesi ve geri dönülmesi için kullanılacak olan yazılım ve donanımların neler olacağı, hangi teknolojileri destekleyeceğine karar verilmelidir.  Sonrasında yedekleme ve geri dönme süresinin ne kadar olacağı, hangi sıklıkla yedek alınacağı belirlenmeli ve kullanılacak olan yazılım ve donanımların istenen değerleri sağlayıp sağlayamadığına bakılmalıdır. Güncel yedekleme ve geri dönme teknolojileri, ürünleri ile; anlık yedek almak-geri dönmek, anlık olarak veriyi kopyalabilmek, veriyi uzak bir lokasyona replike edebilmek, verinin bütünlüğünden emin olmak gibi seçenekler mevcuttur.

6)     Depolama Kaynaklarının ve Altyapının Yönetilmesi (Storage Resources and Infrastructure Management)

Depolama kaynaklarının ve bu kaynakların barındırıldığı altyapının yönetilmesi bir diğer kritik konudur. Depolama konusunda bilgi işlem personelinin yeterli bilgi seviyesine sahip olmaması ve güncel teknolojileri bilmiyor olması en önemli problemlerden biridir. Bu sebeple firmalar/kurumlar kendileri için en uygun olan çözümler, ürünler yada teknolojilerden mahrum kalabiliyorlar. Sonuç olarak bu durumda firmalar/kurumlar mağdur olabiliyor. Yeterli bilgi seviyesine sahip olmayan firmaların bu yatırımlarını yaparken ve yaptıktan sonra yeterli bilgi seviyesini barındıran danışmanlık hizmeti alması en mantıklı çözüm olacaktır. Şirketler/kurumlar ın depolama sistemlerini ve altyapılarını yönetecek, takip edecek ve raporlayacak yazılımlara ihtiyacı vardır. Yapının sağlıklı bir şekilde çalıştığını, maksimum performans sağladığını, atıl kapasite kalmadığını düzenli bir şekilde görmek ve raporlamak çok önemlidir. Aksi taktirde yapı ihtiyaç bulunmadığı halde büyüyecek ve karmaşıklaşacaktır. Bu da operasyonları daha zor bir hale getirecek, yönetim maliyetlerini artıracaktır.

7)     Yazılım Entegrasyonu (Application Integration)

Depolama ürününün içerisinde kaydedilmiş veriyi tanıması, veriyi kaydeden yazılım ile entegre olabilmesi de bir diğer önemli konudur. Öncelikle bu entegrasyon verinin bütünlüğü arttırdığı için çok önemlidir. Ayrıca verinin yedeklenmesi, geri dönülmesi, arşivlenmesi, kopyalanması gibi hayati önemli operasyonların ne şekilde yapılabileceğini etkiler.

Sonuç olarak; depolama alanındaki teknolojiler ve trendler şirketler/kurumlar için kritik önem taşımakta ve ilerleyen zaman içerisinde korkunç bir şekilde büyüyen veri patlaması problemi ile nasıl başa çıkacaklarını belirleyecektir. Burada tercih edilecek çözüm/ürün lerin sağlayacakları değere göre ele alınması gereklidir. (value-based)

IBM in Depolama Çözümleri;

IBM depolama ürünleri konusunda dünyadaki en büyük üreticilerden biridir. Depolama ürünleri yelpazesinde çok çeşitli ürünler bulunmaktadır. Bu makalede yeni teknolojileri barındıran bazı ürünlerden bahsedeceğim.

>  DS ürün ailesi,

Küçük, orta ve büyük segment te ölçeklenebilen, FC-SAS-ISCSI protokollerini kullanabilen (ürüne bağlı olarak), FC-SAS-SSD-SATA diskler kullanabilen ve temel olarak alışılageldik depolama çözümü sunan ürünlerdir. Windows üzerinde çalışabilen bir uygulama ile rahatça yönetilebiliyor.

>  Storwize v7000,

Orta segment te ölçeklenen IBM depolama ürün ailesine en yeni katılmış olan üründür. FC-ISCSI protokollerini kullanabilen, FC-SAS-SSD-SATA diskler kullanabilen, depolama sanallaştırması yapabilen, tekilleştirme destekleyecek, anlık yedek alma/geri dönme yapabilen üründür. Windows üzerinde çalışabilen bir uygulama ile rahatça yönetilebiliyor.

>  N series ürün ailesi,

Küçük, orta ve büyük segment te ölçeklenebilen, FC-ISCSI protokollerini kullanabilen (ürüne bağlı olarak), FC-SAS-SSD-SATA diskler kullanabilen ve tekilleştirme destekleyen, anlık yedek alma/geri dönme yapabilen ürünlerdir. (bazı fonksiyonlar ekstra lisanslıdır.) Windows üzerinde çalışabilen bir uygulama ile rahatça yönetilebiliyor.

Yeni gelişen depolama teknolojilerine, trendlerine IBM in bakış açısı,

Günümüzde yaşanan veri patlaması sonucu IBM de depolama ürünleri üzerinde yeni teknolojik trendleri takip ediyor, hatta bu gelişmelerin bir kısmında da öncü rol oynuyor. Bu da bize en büyük üreticilerden biri olan IBM in depolama çözümleri konusunda nasıl bi strateji izlediğini anlatıyor. IBM yeni çıkardığı bütün depolama ürünleri bir önceki nesil ürünlere göre daha fazla iletişim arayüzü, iletişim protokolü, kapasite, performans ve daha fazla yazılımsal özellik destekliyor.

Sonuç olarak; depolama konusunda IBM daha esnek, utilizasyonu ve performansı daha yüksek, teknolojik olarak daha fazla iş yapabilen, kolay yönetilebilir depolama ürünleri geliştirerek şirketlerin/kurumların önümüzdeki zamanda önlerine çıkacak olan depolama problemlemlerini çözmelerini sağlıyor. Sadece şunu bir kez daha belirtmek istiyorum; storwize v7000 ürünü teknolojik olarak çok üstün bir üründür. Sadece donanımsal olarak değil; aynı zamanda ürünün üzerinde çalışan yazılımın yapabildikleri de firmalara/kurumlara çok büyük faydalar sağlayacaktır.

, , , ,

1 Comment

Unified Data Storage – UDS

Unified Data Storage – (UDS)

Bu makalemde depolama teknolojileri ile ilgilenenlerin mutlaka ilgilenmesi gereken konulardan biri olan “Unified Data Storage – (UDS)” konusunu anlatmak istedim. Klasik data depolama çözümleri/ürünleri hakkında bilgi almak icin daha once yazdığım “Depolama Temelleri (Storage Essentials)” makalesine bakabilirler. Bu makelede UDS çözümleri/ürünleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncellikle belirtmek istiyorum ki; UDS teknolojisi maliyetleri düşüren, operasyonel uygulamaları ve yönetimi kolaylaştıran bir çözüm. Önümüzdeki yıllarda bütün depolama ürünlerinin UDS özellikleri göstereceğini ve çoğu depolama ürününe UDS özellikleri ekleneceğini kesinlikle söyleyebilirim.

Genel Bakış

Klasik olarak sahip olduğumuz veriyi 3 farklı method ile; lokalde (Direct Attach Storage – DAS), ağ üzerinde (Network Attach Storage – NAS) yada depolama aği üzerinde (Storage Area Network – SAN) depolayabilmemiz mümkündür. Günümüzde depolama ürünlerine erişim için kullanılabilecek farklı protokoller ve baglantı türleri mevcut olup; her protokol ve bağlantı türünün artıları ve eksileri vardır. UDS; tek bir ürün kullanarak, ürünün desteklediği teknolojiler ve protokoller üzerinden, ihtiyaca yada yapıya göre hangi protokol/protokoller ile hangi teknoloji/teknojolejiler den yararlanarak veriyi nasıl, nerede depolayabileceğimize karar verebildiğimiz, protokol ve teknolojilere bağli olarak farklı veriler icin farklı methodlar sayesinde maliyet, yönetilebilirlik gibi konuları da belirleyebildiğimiz ürünlerdir. Yaygın şekilde UDS ürünleri protokol olarak; FC, SCSI, SAS, SATA, ISCSI, TCP/IP protokolleri ile teknoloji tarafında ise SNAPSHOT, CLONE vb. gibi birçok farklı teknolojiyi destekleyebiliyor. Burada UDS ürününün en büyük başarısı; tek bir ürün kullanılarak, farklı sistemlere atanacak olan depolama alanlarının, farklı protokoller ve farklı teknolojilerin bir araya daha ucuz maliyetlerle, esnek olarak gelebilmesini mumkun kılmasıdır.

UDS ürünlerini genel olarak 2 kategoriye ayırabiliriz. Depolama konusunda faaliyet gösteren farklı markaların bu konuda farklı çözümleri var. Bunlardan biri tek bir kutu çözüm şeklinde, diğeri ise farklı özellikler/teknolojiler barındıran birden çok ürünün biraraya getirilmesi ile oluşturulan çözüm. UDS konusunda özellikle 2 marka öne çıkıyor; NetappIBM Nseries (aynı ürün IBM Nseries olarak da satılmaktadır) ve EMC. Bunların dışında ise standart depolama çözümleri sunan bir sürü firma bulmak mümkün. (HPIBMSUN hatta Microsoft WUDSS)

 

Unified Storage ürünü demek, tek bir ürün ile FC, ISCSI (IP tabanlı) yada NAS protokolleri üzerinden dosya-bazlı yada block-bazlı erişimleri destekleyebilen ürün demektir. Dolayısı ile tek bir ürün alarak hem FC hem de ISCSI protokollerini kullanabilmek mümkün olabiliyor. Böylece iş ktirik veriler ve performans gerektiren veriler için FC bağlantılar ve diskler, kalan veriler için ISCSI (yani ethernet) bağlantıları ve SATA/SCSI diskler kullanarak maliyetleri düşürmek ve maksimum oranda performans sağlamak mümkün oluyor. Yani performans gerektirmeyen veriler için SATA diskler ve ethernet (IP tabanlı) bağlantılar kullanırken, performans gerektiren veriler için FC/SCSI diskler ve FC bağlantılar kullanılmış oluyor.

, , , , , ,

1 Comment

Depolama Temelleri (Storage Essentials)

Depolama Temelleri (Storage Essentials)
Klasik olarak sahip oldugunuz veriyi 3 farkli method ile; lokalde (Direct Attach Storage – DAS), ag uzerinde (Network Attach Storage – NAS) yada depolama agi uzerinde (Storage Area Network – SAN) depolayabilmeniz mumkundur. Asagida aciklamaya calistigim methodlardan bir tanesi; maliyet, performans, depolanacak bilginin boyutuna, bu bilgiye erisecek sistemlerin turlerine/ihtiyaclarina, yonetim, yedekleme, genisleyebilme vb. konulara da cevap verecek sekilde secilmelidir. Burada ozellikle dikkate alinmasi gereken konulardan biri, planlamanin onemidir; zira secilen teknolojiler ve urunler sisteme kurulduktan/devreye alindiktan sonra soz konusu cihazlarin uzerinde verileriniz olacagindan, yapi uzerinde degisiklik yapmak ya cok zor olacak ya da mumkun olmayacaktir. Asagida aciklamaya calistigim teknolojilerin operasyonel anlamdaki maliyetlerini de unutmamak gerekiyor.
Aga bagli depolama (Network Attach Storage) ve Depolama Agi (Storage Area Network) methodlari ile kullanilacak donanim urunleri temel olarak asagidaki kategorilere ayrilabilir.
– Depolama urunleri (Storage products) (linkler a.1); Bu urunler kendi uzerlerinde kontrol modulu (bir yada daha fazla) barindirabilirler. Fiziksel diskler, bu urunlere takilarak kontrol modulu sayesinde bir/birden cok disk, bir/birden cok grup altinda toplanarak, bu grup/gruplardan disk bozulmalarina karsi RAID methodlari (linkler a.2) ile deskteklenebilen LUN (Logical Unit Number) lar olusturulur. LUN lar erisim izni verilen sunuculara atanir, sonrasinda ise atanmis olan bu alanlar sunucu/sunucularin uzerinde calisan isletim sistemi ile format lanarak bir dosya sistemine sahip edilerek kullanima acilir. Burada bahsettigim disklerin gruplanmasi, LUN larin olusturulmasi ve erisim izni verilmesi islemleri kullanilan urunun uzerinde yapilir.
– Ag urunleri (Network Products); Kullanilacak olan depolama urunlerinin destekledigi protokoller (FC, TCP/IP vb.) uzerinden erisim saglayabilmek icin bu urunler kullanilir. (d.2)
Linkler:
1.) Lokal bagli depolama – Direct Attach Storage – DAS (linkler b.1) ;
Bu method da depolanacak veriyi barındıracak depolama urunleri (linkler b.2) (disk yada disk grubu); veriyi oluşturan/kullanan yada sadece kullanan server in/makinenin lokaline takilir. Veriyi depolayacak olan disk/diskler makinenin icine yada ayri bir kasa ya (disk enclosure/expansion unit) takilabilir. Bu diskler icin isteniyorsa “RAID controller” destekleyen bir urun secilerek bir yada birden cok diskin fiziksel olarak bozulmasina karsi farkli “RAID” seviyeleri ile cozum bulunabilir. Baslangic yatirim maliyeti en dusuk, uygulamasi en kolay, en bilinen method budur.
Linkler:
2.) Aga bagli depolama – Network Attach Storage – NAS (linkler c.1) ;
Bu method da depolanacak veriyi barındıracak depolama urunleri (linkler c.2) direkt olarak aglara baglanabilen, kendi uzerlerindeki depolama kapasitesini baglandıgı aga belli bir protokol kullanarak paylastirabilen, depolanacak veri icin dosya tabanli erisim (file-based access) saglanmasini mumkun kilan urunlerdir. NAS urunleri yaygin olarak NFS, ISCSI protokollerini desteklerler.
Linkler:
3.) Depolama Agi – Storage Area Network – SAN (linkler d.1);
Bu method da depolanacak veriler depolama urunlerinden olusan harici bir ag uzerindeki depolama cihazlarina depolanir. (linkler d.2) Bu harici ag gunumuzde FC, SCSI, ISCSI, HyperSCSI, ATA/AoE ve Infiniband protokollerini kullanabilir ve sadece “block-level” yani herhangi bir dosyalama sistemi kullanmadan depolama alanina erisim saglamayi mumkun kilar. Bu depolama agi uzerinden erisilecek depolama alani uzerinde genel olarak “shared file disk systems / san filesystem” olarak nitelenen (OCFS, GFS, TerraFS, Vmfs, PSFS (CIFS,NFS), CFS gibi) dosyalama sistemlerini desteklerler/kullanabilirler. Yapi icerisinde bahsedilen protokolleri destekleyen depolama urunleri ile ag urunleri kullanılarak; depolama urunleri uzerinde olusturulacak olan veri alanlarina ag urunleri uzerinden erisim mumkun kilinacaktir. Olusturulan depolama agi icerisinde bir yada birden farkli markaya ait olan urunler kullanilabilir.
Linkler:

, , ,

6 Comments

High-Availability Storage With GlusterFS On Ubuntu 9.10

This tutorial shows how to set up a high-availability storage with two storage servers (Ubuntu 9.10) that use GlusterFS. Each storage server will be a mirror of the other storage server, and files will be replicated automatically across both storage servers. The client system (Ubuntu 9.10 as well) will be able to access the storage as if it was a local filesystem. GlusterFS is a clustered file-system capable of scaling to several peta-bytes. It aggregates various storage bricks over Infiniband RDMA or TCP/IP interconnect into one large parallel network file system. Storage bricks can be made of any commodity hardware such as x86_64 servers with SATA-II RAID and Infiniband HBA.

I do not issue any guarantee that this will work for you!
http://www.howtoforge.com/high-availability-storage-with-glusterfs-on-ubuntu-9.10-automatic-file-replication-mirror-across-two-storage-servers

,

1 Comment