Archive for category Virt-vmware

2 new technical paper from vmware related to vmware ESXI

Vmware released 2 new technical paper on 06/07/2011 which related to ESXI operations and migrations. You can find official download link below;

 

Migrating to Vmware ESXI

http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-ESXi-41-Migration-Guide-TWP.pdf

 

Vmware ESXI 4.1 Operations Guide

– http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-ESXi-41-Operations-Guide-TWP.pdf

 

, , ,

Leave a comment

vCenter Configuration Manager login fails with error: Your ID has either not been created in VCM, or you have no current VCM roles

Symptoms

vCenter Configuration Manager Console login page appears but when the Login button is clicked you receive this error message:
Your ID has either not been created in VCM, or you have no current VCM roles.
Error Message:
Unknown Error

Resolution

This issue occurs if the advanced SQL configuration option Ole Automation Procedures is disabled.

The VCM console relies heavily on  SQL servers ability to create automation objects. To resolve this issue, run these statements in SSMS:
sp_configure ‘show advanced options’, 1
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure ‘Ole Automation Procedures’, 1
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure ‘show advanced options’, 0
GO
RECONFIGURE;

source: http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1037806

, , ,

Leave a comment

Getting VMware Data Storages FreeSpace with percent as CSV file on VMware vSphere PowerCLI

If you need Data Storage free space of on your Vmware infrastructure (vSphere) as a Excel format ! Solution is here. I just need this information to follow my data growth in monthly or weekly. As you all know VMware does not provide this information like performans chart.

 

So just install VMware PowerCLI over here then write following script in a .ps1 file and save as getdatastorestatusascsv.ps1 via notepad or other text editor. Open Vmware PowerCLI on your desktop and  just run it wherever you saved. Like  “.getdatastorestatusascsv.ps1”

 

Do not forget determine csv file path, your Virtual Center IP address or DNS name, Username and Password for connect to Virtual Center in script.

example:

Connect-VIServer -server 192.168.1.1 -protocol https -user administrator -password Pwesd42#3

 

Script:

 

Connect-VIServer -server %VCServerIPorDNSName% -protocol https -user %USERNAME% -password %PASSWORD%
$file=”c:DataStoreStatus.csv”
$GetInfoDataSt = Get-Datastore | Sort-Object Name

$DataStorages = @()

foreach ($stores in $GetInfoDataSt )
{
$stor = “” | Select-Object Name, CapacityGB, UsedGB, FreeGB, PercentUse

$stor.Name = $stores.name
$stor.CapacityGB = [math]::Round($stores.CapacityMB/1024,2)
$stor.UsedGB = [math]::Round(($stores.CapacityMB – $stores.FreeSpaceMB)/1024,2)
$stor.FreeGB = $stor.CapacityGB – $stor.UsedGB
$stor.PercentUse = [math]::Round(100*$stores.FreeSpaceMB/$stores.CapacityMB,2)
$stor.PercentUse = 100 – $stor.PercentUse
$DataStorages += $stor
}

$DataStorages | Export-csv -Path $file

 

 

Leave a comment

Performance charts for networking does not work on ESX/ESXi 4.1 Update 1

Symptoms

  • Performance charts for networking fail to work on ESX/ESXi 4.1 Update 1
  • You are using bnx2x driver version 1.54.1.v41

Resolution

To workaround this issue, use an asynchronous Broadcom driver, such as bnx2x-1.62.15.v41.2.
To download the driver, see the VMware Download Center.

Additional Information

This issue will be fixed in  ESX 4.1 Update 2 with a pre-installed driver.

 

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1038653

,

Leave a comment

IBM released new XIV software for Vmware Vcenter v.2.0.0

The IBM XIV Management Console for VMware vCenter integrates IBM XIV Storage System with VMware vSphere management. It runs as a service on the vCenter Server, and enables storage provisioning, storage management, and monitoring of VMware-attached XIV storage pools and volumes (LUNs), from any VMware vSphere Client.

 

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ssg1S4000884&myns=s028&mynp=OCSTJTAG&mync=E

, , , ,

Leave a comment

vm time sync problem with vmware tools 3.5.0

vm time sync problem with vmware tools

“Time synchronization between the virtual machine and the ESX Server operation system.” in Vm Tools, still not sync between vm and ESX server time.

solution: Unchecked — Apply, check again and apply in vm tools

Source: http://www.emrullahekmekci.com.tr/

Leave a comment

VmWare 3.5.0 HA problem

if some Service Console port does not have any ip address in one of host in vmware cluster. Maybe :) ) some hosts cannot join HA via this message “HA Agent on ?????? in cluster ???? in ???? has an error Incompatible HA Networks: Host has network(s) that don’t exist on cluster. Cluster has network(s) missing on host: 0.0.0.0:”

solution is not rejoin cluster, solution is give an ip addres

Source: http://www.emrullahekmekci.com.tr/

Leave a comment

Vmware upgrade 3.5 to 4.1

Be carefully . You be aware have a basic support subscription. When I did it, my VMFS tables was broken. Vmware support group built it again.

Source: http://www.emrullahekmekci.com.tr/

Leave a comment

IBM 46M6049 8 Gb FC HBA with Vmware ESX 4.1

IBM 46M6049 ürün kodlu kart takılı bir sunucuya Vmware ESX 4.1 kurulduğunda, ESX 4.1 hba kartını görmüyor. Bunun için vmware in web sitesinden (http://downloads.vmware.com/d/details/esx4_brocade_fcoe_dt/ZHcqYnRlZUBidGR3) ilgili driver ları download edip kurmak gerekiyor. Vmware ESX işletim sisteminin her ne kadar geniş bir donanım desteği olsa da ESX kurduktan sonra mutlaka ekstra driver ihtiyacı olup olmadığı kontrol edilmeli. Zaman zaman eksik driver problemi sanki donanım arızası gibi algılanabiliyor.

Kolay gelsin.

, , , ,

1 Comment

Sanal Ortamda Etkin Veri Depolama Çözümleri

Sanal Ortamda Etkin Veri Depolama Çözümleri

Sanal ortamlar üzerinde oluşan verinin nereye, nasıl,hangi süreyle depolanacağı, bu verilerin nasıl yedekleneceği ve geri dönüşünün yapılacağı ilk etapta düşünülerek karar verilmesi gereken konulardır. Sanallaştırma çözümleri ile sistemlerin erişilebililirlik oranı artırılırken aynı şekilde verilerin tutulduğu ürünlerin/çözümlerin de münümum aynı erişilebilirlik oranını sağlaması gerekiyor. Sanallaştırma ile Depolama teknolojilerinin ortak olarak kullanabileceği ISCSI, thin provisioning ve tekilleştirme (deduplication), felaketten kurtarma amacıyla farklı bir lokasyona replikasyon gibi teknolojilerin veri depolama ürünü tarafından da kullanılabilir ve desteklenebilir olması gerekiyor. Sanal ortamlar için veri depolama ürünü belirlenirken kullanılacak olan teknolojilerin dikkatle belirlenmesi ve ürünün bu teknolojik ihtiyaçlara göre seçilmesi gerekmektedir. Örneğin; ISCSI teknolojisi daha az maliyet ile sahip olunabilecek kolay kullanılabilen bir teknoloji ancak kritik iş uygulamaları için yeterli seviyede performans üretememesi mümkün olabilir. Ürünün üzerinde kullanılacak olan disklerin FC, SAS yada SATA olup olamadığı bunların hangilerini, ne şekilde bir arada kullanıp kullanamadığınız bir diğer karar noktası. Dolayısı ile ürün tercihinde dikkat etmek gerekiyor. İhtiyaç duyulan teknolojileri, yazılımları, protokolleri ve donanımların tamamını kapsayan tümleşik veri depolama çözümleri bence birinci sırada değerlendirilmelidir. Burada sanallaştırma ve etkin veri depolama da amaç sistem üzerinde barındırılan bütün kaynaklardan maksimum seviyede faydalanabilmek ve geriye atıl kaynak bırakmamak.

Tercih edilecek olan veri depolama ürününün maksimum kapasitesi, maksimum ön bellek miktarı, ürünün kendi içerisinde yedekli çalışabilir olması, ürünün fiziksel bileşenlerinin çalışır halde takılıp çıkarılabilir olması gibi konular/yeterlilikler çok önemli. Zira veri depolama ürünü sadece tek bir makine için değil, kendisine erişen bütün sunucular için çalışıyor olacağından; bu üründe yaşanacak bir problem (erişim kesintisi vb.) ürüne erişen bütün fiziksel ve sanal sunucuları etkileyeceğinden sistem açısından çok daha önemli bir konumda olacaktır. Son olarak tercih edilen veri depolama ürününün, donanım üreticisi tarafından destek, servis ve bakım hizmetleri de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. BimSA olarak sanallaştırma ve veri depolama ile alakalı anahtar teslim projeler gerçekleştirmeye önem veriyoruz ve sonrasında ise danışmanlık ve destek hizmetleri sağlayabiliyoruz.

, , ,

1 Comment