Archive for category Virtualization

2 new technical paper from vmware related to vmware ESXI

Vmware released 2 new technical paper on 06/07/2011 which related to ESXI operations and migrations. You can find official download link below;

 

Migrating to Vmware ESXI

http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-ESXi-41-Migration-Guide-TWP.pdf

 

Vmware ESXI 4.1 Operations Guide

– http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-ESXi-41-Operations-Guide-TWP.pdf

 

, , ,

Leave a comment

vCenter Configuration Manager login fails with error: Your ID has either not been created in VCM, or you have no current VCM roles

Symptoms

vCenter Configuration Manager Console login page appears but when the Login button is clicked you receive this error message:
Your ID has either not been created in VCM, or you have no current VCM roles.
Error Message:
Unknown Error

Resolution

This issue occurs if the advanced SQL configuration option Ole Automation Procedures is disabled.

The VCM console relies heavily on  SQL servers ability to create automation objects. To resolve this issue, run these statements in SSMS:
sp_configure ‘show advanced options’, 1
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure ‘Ole Automation Procedures’, 1
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure ‘show advanced options’, 0
GO
RECONFIGURE;

source: http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1037806

, , ,

Leave a comment

Getting VMware Data Storages FreeSpace with percent as CSV file on VMware vSphere PowerCLI

If you need Data Storage free space of on your Vmware infrastructure (vSphere) as a Excel format ! Solution is here. I just need this information to follow my data growth in monthly or weekly. As you all know VMware does not provide this information like performans chart.

 

So just install VMware PowerCLI over here then write following script in a .ps1 file and save as getdatastorestatusascsv.ps1 via notepad or other text editor. Open Vmware PowerCLI on your desktop and  just run it wherever you saved. Like  “.getdatastorestatusascsv.ps1”

 

Do not forget determine csv file path, your Virtual Center IP address or DNS name, Username and Password for connect to Virtual Center in script.

example:

Connect-VIServer -server 192.168.1.1 -protocol https -user administrator -password Pwesd42#3

 

Script:

 

Connect-VIServer -server %VCServerIPorDNSName% -protocol https -user %USERNAME% -password %PASSWORD%
$file=”c:DataStoreStatus.csv”
$GetInfoDataSt = Get-Datastore | Sort-Object Name

$DataStorages = @()

foreach ($stores in $GetInfoDataSt )
{
$stor = “” | Select-Object Name, CapacityGB, UsedGB, FreeGB, PercentUse

$stor.Name = $stores.name
$stor.CapacityGB = [math]::Round($stores.CapacityMB/1024,2)
$stor.UsedGB = [math]::Round(($stores.CapacityMB – $stores.FreeSpaceMB)/1024,2)
$stor.FreeGB = $stor.CapacityGB – $stor.UsedGB
$stor.PercentUse = [math]::Round(100*$stores.FreeSpaceMB/$stores.CapacityMB,2)
$stor.PercentUse = 100 – $stor.PercentUse
$DataStorages += $stor
}

$DataStorages | Export-csv -Path $file

 

 

Leave a comment

Performance charts for networking does not work on ESX/ESXi 4.1 Update 1

Symptoms

  • Performance charts for networking fail to work on ESX/ESXi 4.1 Update 1
  • You are using bnx2x driver version 1.54.1.v41

Resolution

To workaround this issue, use an asynchronous Broadcom driver, such as bnx2x-1.62.15.v41.2.
To download the driver, see the VMware Download Center.

Additional Information

This issue will be fixed in  ESX 4.1 Update 2 with a pre-installed driver.

 

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1038653

,

Leave a comment

IBM released new XIV software for Vmware Vcenter v.2.0.0

The IBM XIV Management Console for VMware vCenter integrates IBM XIV Storage System with VMware vSphere management. It runs as a service on the vCenter Server, and enables storage provisioning, storage management, and monitoring of VMware-attached XIV storage pools and volumes (LUNs), from any VMware vSphere Client.

 

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ssg1S4000884&myns=s028&mynp=OCSTJTAG&mync=E

, , , ,

Leave a comment

What is mean Burst RAM ?

What is mean Burst RAM ?
Basicly, You bought 128 MB guarantee RAM and 384 Burst RAM. that’s mean, you had 128 MB RAM all the time. Suddenly your web site or your apps is getting unexpected hit from internet and you need more RAM, at this time you can use your Burst RAM for while if your hosting provider had available RAM your present your VPS as Burst RAM.

 

resource : http://www.emrullahekmekci.com.tr/?p=203

 

Leave a comment

Bulutta İş Uygulamaları

– İş sürekliliği açısından bakıldığında kritik iş uygulamalarının bulut üzerinde yer almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kritik iş uygulamaları aslında uzun süredir bulut üzerinde yer alıyor. İş sürekliliği açısından uygulamaların “bulut” üzerinde olması erişilebilirliği arttırıyor. Burada güvenlik konusunun ciddi olarak ele alınması gerektiğini de belirtmek te fayda var. BimSA olarak “Pratis.net” ve “Hrweb” olmak üzere tamamen kendi geliştirdiğimiz hali hazırda 2 tane “bulut” uygulamamız var.

– İş uygulamalarının veri merkezlerinde yer almasıyla birlikte ne tür yeni iş modelleri (kullandığın kadar öde vs) ortaya çıkmaktadır?

‘Kullandığın kadar öde’, ‘SaaS’ gibi yeni iş modelleri ortaya çıkıyor. Bu iş modelleri ile daha esnek ve sonuç odaklı çözümler bulmak mümkün oluyor.

  • ‘Kullandığın kadar öde’ modeli; kapasite olarak değişkenlik gösterek kurumlar için çok avantajlı bir model.
  • ‘SaaS’ modeli ise; kurumun ihtiyacı olan hizmeti direk olarak sağlıyor. Bu hizmetin sağlanmasında kullanılan donanım ve yazılımlar müşteriyi ilgilendirmiyor. Sonuçta müşteri kesintisiz olarak hizmetini alıyor.

İnternet üzerinden doğrudan bir yazılımı kullanabilmenin avantajları nelerdir?

Bir yazılımın internet üzerinden kullanılabilmesi öncelikle internet e erişilebilen heryerden kullanılabileceği anlamına geliyor. Kullanıların hangi lokasyonda olduklarının bir önemi kalmıyor. Dolayısı ile bu yazılımın erişilebilirlik değeri çok yüksek seviyelere çıkıyor. Bu da iş sürekliliği açısından büyük avantajlar getiriyor.

– Bir yazılım yüklemeye gerek kalmadan kullanılabilen uygulamaların klasik uygulamalardan farkı nedir?

Herhangi bir yazılım gereksinimi yoksa kullanıcı farklı türde cihazlardan internet üzerinden gelerek uygulamaya erişebilir demektir. Bu da günümüzde populer olan pda, smart phone, cep telefonu, tabletpc, handheld vb. cihazların kullanılabilmesi demektir. Dolayısı ile kullanıcılar klasik uygulamalara erişmek için bir çalışma ortamına ihtiyaç duyarken, bu şekilde her yerden erişebilmeleri mümkün kılınmış oluyor.

– Son dönemde kurumlar bulut üzerindeki uygulamalarla neler kazanabileceğinin farkında mı?

Türkiye de kurumlar malesef bu teknolojiler ile neler kazanabileceğinin farkında değil. Teknolojiyi bu kadar yakından takip etmek kolay değil ancak kurumlar karar noktasında görev alan kimselerin vizyon ve misyon olarak bu teknolojilerin farkına varması şart. Bu aynı zaman Türkiye de BT nin ne kadar geliştiğinin göstergelerinden de biridir.

– Türkiye’deki bulut üzerinden kullanılan iş uygulamaları dünya standartlarını yakalayabildi mi?

Türkiye kullanılan BT teknolojileri olarak iyi bir konumda ve daha da iyi olabilicek niteliklere sahip. Türkiye bazı konularda dünyanın geri kalanından daha iyi olduğu gibi, eksiklerimiz de yok değil. Türkiye de bulut üzerinden kullanılan iş uygulamaları                      konusunda; BimSA olarak kendi geliştirdiğimiz ‘pratis.net ( www.pratis.net )’ ve                     ‘HRweb ( www.hrweb.com.tr )’ yazılımlarımız ile bulut çözümü sağlayabiliyoruz.

Bulutta Son Eğilimler ve Gelecek Soruları:

– Bulut bilişim aslında 1960’larda ortaya atılan bir kavram olmasına rağmen bugünlerde oldukça revaçta; bunun başlıca sebebi nedir?

Öncelikle, tüm dünyada artık internete erişimin ne kadar kolay ve ne kadar hızlı yapıldığı ile ilgili bir durum bu. Ayrıca günümüzde kurumların daha fazla teknoloji kullanması ve verilerine her yerden, her zaman erişim ihtiyacı duymaları öncelikli nedenler arasındadır.

– Bulut bilişimin seyri hangi yöne doğru olacak?

Bulut bilişim her kurumun teknoloji ile ilgili en temel ihtiyacının çözümlerini sunduğu için yakın ve orta vadeli gelecekte de teknolojik gelişmeler bu yönde olacaktır. Her kurum kendi BT ihtiyaçlarını bulut bilişim çözümleri ile karşılamaya başlayacak ve bulut bilişim konusunda daha farklı iş modelleri ortaya çıkacak diye öngörüyorum.

– Kevin Kelly’nin ortaya attığı bulutlar arası bağlantıyı ifade eden “Intercloud” kavramı için neler düşünüyorsunuz?

Bulutlarası kaynak paylaşımını ifade eden “intercloud” terimi son yıllarda çok populer olmasına rağmen günümüzdeki iş modelleri ile yakın ve orta gelecekte pek mümkün görünmüyor. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak uzun vadede mümkün olabilir. Ancak kavramsal olarak ele alırsak bulut bilişimin ne kadar önemli bir konsept olduğunu ve sağlayabileceği faydaları görmek açısından önemli.

– Her yerden ulaşım ve kullanımı ön gören bulut bilişim kavramı için nasıl yasal düzenlemeler gerekir? Sınırlar üstü kavram için karar verici kim olacak?

Şu andaki yasalar hali hazırdaki internet yapısı için yeterli değil bu kesin. Bu durumda bulut bilişim için tabiki yeni yasal düzenlemeler gerekli olacak. Burada her devlet için en temel sorun sınırlarının (yetki alanının) ötesinde gerçekleşecek durumlar. Bütün devletlerin ortak katıldığı denetçi bir kurum benzeri bir yapı çözüm olarak düşünülebilir. Sınırlar üstü konularda da bu kurum yetkili kılınabilir.

– Bulut bilişim bireysel ya da kurumsal kullanıcılara ne gibi yenilikler getirmeye devam edecek?

Bulut bilişim ile bireysel yada kurumsal olarak gelecek yenilikler; verilerin ve uygulamaların  bulut üzerinde barındırılıp her yerden erişim imkanı, daha ucuza farklı hizmet seçenekleri, lisanslı kullanımın artması sayesinde lisans maliyetlerinin düşmesi gibi yenilikler ilk etapta düşündüklerim.

Bulutta Altyapı Soruları

– Bulut bilişim altyapısının gerçek fiziksel altyapılara nazaran ne gibi farklıları bulunuyor?

Genel yada özel bulut yapıları aslında bazı açılardan hali hazırdaki fiziksel altyapılarımız ile örtüşüyor. Bulut yapılarına daha fazla rağbet edilmesi genel ve özel bulutlara daha hızlı bağlanılabilmesinin sağlanabildiği ölçüde gerçekleşebilecek düye düşünüyorum. Teknolojik açıdan tek fark kaynakların yönetiminin mantıksal olarak yapılması. Türkiye de şu anda bazı kurumların kendilerine ait bazı kurumların ise genel kullanıma açık bulut yapıları var.

– Bulut altyapısı ne gibi kullanıcılara ne gibi faydalar sağlıyor?

Kullanıcı için en büyük yarar belirli bir makineden belli bir lokasyondan ziyade her yerden her makine ile işini yapabilmesidir. Kullanıcının makinesinde bir problem olduğunda herhangi bir makineden işini yapmaya devam edebilir. (Burada makineden kastım masaüstü, notebook, netbook, tablet, pda, cep telefonu vb. cihazlar)

– “Private cloud” kurumlara daha güvenilir gelse de maliyetleri artırabiliyor. “Public cloud” ise kurumlara maliyet avantajı sağlarken veri güvenliği konusunda endişeler getiriyor. Bulut bilişim sizce nasıl kullanılmalıdır?

Kurumlar bulut bilişim çözümlerini kullanırken, kendi BT yapılarını, zurunluluklarını gözününe almalı ve birtakım verilerini, uygulamalarını özel bulutlarda barındırırken birtakım verilerini, uygulamalarını genel bulutlarda barındırmalılar. Ayrıca özel ve genel bulut hizmetini alırken veri güvenliği konusunda profesyonel çözümler kullanarak bu problemleri aşmalıdırlar. Güvenlik ile alakalı en önemli unsurlardan biri aktif güvenlik yönetimi yapabilmek yani bir olay gerçekleşirken buna tepki verebiliyor olmak yoksa olay sonrasında tepki verebiliyor olmak matah değil.

– Bu kavramının gelişiminde veri merkezlerinin oynadığı rol nedir? Veri merkezleri altyapıları oluşturulurken sizce hangi unsurlar göz önünde bulundurulmalı ki bulut bilişim kavramına uyum sağlayabilsin?

Veri merkezleri konusu Türkiye için çok önemli bir konu, konumumuz itibari ile bölgenin veri merkezi olma yönünde ilerliyoruz. Bu konuya daha fazla hassasiyet ve önem verilmesi gerekiyor, Türkiye olarak elimizde olan önceliği kaybetmeden daha fazla veri merkezi yatırımı yapılarak bölgedeki diğer ülkeler için de veri merkezi olmalıyız. Veri merkezleri hakkında bir diğer kritik konu yasal düzenlemeler; bu konuda da sürekli olarak gelişiyoruz. İnternet hat taşıyıcı kurumların yurt dışından karasal hat ile Türkiye ye gelibilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce tamamlanması çok önemli. Bahsettiğim gibi bulut bilişim çözümleri temelde internet hattı kapasitesi ve burada sağlanacak rekabet politikaları ile geliştirilebilir. Bunların dışında teknolojik olarak veri merkezleri alt yapısal olarak bulut bilişime zaten ayak uydurabiliyorlar.

Bulutta Güvenlik Soruları

– Bulutta karşılaşılan en büyük güvenlik sorunları nelerdir?

Bence bulut bilişimdeki ile alakalı en büyük güvenlik problemi uygulama ile alakalı. Kurumlar bulut içerisindeki verilerini koruyabiliyorlar ancak bulut üzerinde barındırdıkları uygulamaların güvenlik kontrolü olması gerekenden daha düşük seviyede yada hiç yok. Uygulamadan kaynaklanan bir güvenlik problemi arka tarafta korunan veriyi de tehlikeli durumlarda bırakabiliyor.

– Kullanıcıların aklına neler takılıyor? Hiç bilmedikleri bir yerde kendilerini güvende hissetmeleri için neler yapılıyor?

Bence kullanıcılar açısından değşen hiç bir şey yok. Zira kullanıcı kullandığı uygulamanın yada verinin nerede, nasıl barındırıldığı ile hiç bir zaman ilgilenmedi. Şu anda da kullanıcılar internet üzerinde hali hazırda kullandıkları uygulamaların, verilerin nasıl, nerede barındırıldığını bilmiyor ve ilgilenmiyorlar. Bu da gayet normal internet altyapısı, bulut bilişim altyapısı doğrudan onların problemi değil.

– Bulut üzerinde sunulan güvenlik çözümleriyle fiziksel alanda sunulan güvenlik çözümleri arasındaki farklar nelerdir?

En büyük problemlerde biri de bu, kurumlar fiziksel alanda sunulan güvenlik ile bulut üzerindeki güvenliği aynı seviyede görüyor. Özellikle gelen bulutlar üzerinde barındırılacak uygulama ve verilerin türüne, tipine, önemliliğine bağlı olarak farklı güvenlik çözümleri, hizmetleri kullanmak zorunda olduklarını anlatmak gerekiyor.

– Bulut üzerindeki veriler için “daha fazla ya da az risk altında” diyebilir miyiz?

Bulut üzerindeki veriler için risk tanımlaması daha fazla yada daha az diye tanımlama yapmak doğru değil. Risk tanımlaması kurumun ve kaynaklarının içeriği ile orantılı olarak belirlenmelidir.

– Buluttaki siber suçlarla ilgili yasal düzenlemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülke bağımsız bir ortamda nasıl yasal düzenlemeler gerekiyor?

Bulut üzerinde gerçekleşecek şuçlar BT ile alakalı yasal düzenlemelerin en büyük problemi. Öncelikle internet üzerinde gerçekleşen suçlar ile ilgili yasal düzenlemeler tamamiyle bitirilmeli ve bulut bilişim için bütün devletlerin kabul ettiği bir kontrol ve denetleme mekanizması oluşturulmalıdır.

– Buluta yerleştirilen verilerin güvenliğinin yanında; kavramdan kaynaklanan “her yerden erişim olanağı” güvenlik tehdidini artırıyor mu?

Günümüzde her yerden erişim zaten var olan bir kavram, burada önemli olan erişilebilecek kaynakların içeriği, bu kaynakların kontrolünün, denetiminin nasıl yapıldığıdır. Tabi ki her yerden erişim güvenlik tehtidini arttıran bir etmendir ancak bence içerik ve denetim, kontrol mekanizmaları daha önemli konulardır.

– Bulut üzerindeki veri kaybı nasıl engellenir? Ya da takip edilebilir mi?

Bulut üzerindeki veri kaybının hali hazırdaki fiziksel sistemler üzerindeki veri kaybından bir farkı yoktur. Oluşabilecek veri kayıplarının engellenmesi ile ilgili çözümler tabiki var. Veri kaybını yada sebebini takip süreci bulut bilişim için yasal çerçeveler içerisinde incelenmesi, gerekiyorsa standartının oluşturulması gereken bir durumdur.

Leave a comment

vm time sync problem with vmware tools 3.5.0

vm time sync problem with vmware tools

“Time synchronization between the virtual machine and the ESX Server operation system.” in Vm Tools, still not sync between vm and ESX server time.

solution: Unchecked — Apply, check again and apply in vm tools

Source: http://www.emrullahekmekci.com.tr/

Leave a comment

VmWare 3.5.0 HA problem

if some Service Console port does not have any ip address in one of host in vmware cluster. Maybe :) ) some hosts cannot join HA via this message “HA Agent on ?????? in cluster ???? in ???? has an error Incompatible HA Networks: Host has network(s) that don’t exist on cluster. Cluster has network(s) missing on host: 0.0.0.0:”

solution is not rejoin cluster, solution is give an ip addres

Source: http://www.emrullahekmekci.com.tr/

Leave a comment

Vmware upgrade 3.5 to 4.1

Be carefully . You be aware have a basic support subscription. When I did it, my VMFS tables was broken. Vmware support group built it again.

Source: http://www.emrullahekmekci.com.tr/

Leave a comment