Archive for category Sys-General

İş sürekliliği

– İş sürekliliğinde sizce kritik öneme sahip süreçler ve noktalar nelerdir?

Firmalar ve kurumlar için iş sürekliliği kaçınılmaz olarak en önemli konudur. Bilişim teknolojilerindeki bütün çözümler sürekli olarak daha fazla iş sürekliliği sağlayacak şekilde değişmektedir ve değişmeye devam edecektir. Bu konuda her firma/kurum kendi bilgi işlem yapısında kullandığı çözümler, teknolojiler ile çözüm bulmak durumunda. Ben özellikle depolama altyapısına dikkat çekmek istiyorum. Günümüzde veri miktarı korkunç bir hızla artmakta ve depolama çözümleri, ürünleri, teknolojileri her firma ve kurum için giderek daha fazla önem taşımaktadır. Tek bir depolama sistemi; onlarca, yüzlerce sunucuya data alanı sağlayabilmekte. Dolayısı ile depolama tarafında yaşanabilecek bir problem tek bir sistemi değil onlarca, yüzlerce sistemi etkileyebilecektir. Firmalar/Kurumlar ın özellikle depolama konusunda yüksek erişilebilirlik değerlerine sahip çözümler/ürünler tercih etmesi gerekmektedir.

– Kurumlar iş sürekliliği planlarını yaparken nelere dikkat etmeliler, nasıl önlemler almalılar?

İş sürekliliği konusu bir kaç ayrı başlık altında incelenebilece bir konudur. Felaketlerden kurtulma, yedekleme ve geri dönme, kümeleme ve yük dağıtımı çözümleri/teknolojileri içerebilir. Önemli olan iş sürekliliğinin hangi sistemler, veriler yada kaynaklar için sağlanılacak olduğudur.

– Türkiye’de kurumlarda sizce iş sürekliliği kültürü oluştu mu, bunu geliştirmek için  neler yapılabilir?

Türkiye’ de iş sürekliliği bütün olarak ele alınan bir konu olmaktan çok, daha önce bahsettiğim başlıklar ayrı ayrı incelenerek bir takım çözümler/teknolojiler kullanılmaktadır o da sadece küçük bir kesim için. Aslında her firmanın farklı seviyelerde kritik olan sistemleri için farklı çözümler/teknolojiler kullanarak iş sürekliliğini sağlaması gerekmektedir. Bu bilincin oluşabilmesi kurumlara bu çözümleri/teknolojileri açıklayıp yararlarını anlatarak arttırılmalıdır.

– Önümüzdeki dönemlerde iş sürekliliğini etkileyecek konular neler olabilir sizce? İş sürekliliğini; gelişen yeni teknolojiler ve eğilimler (örneğin bulut bilişim..vb) nasıl etkiliyor veya etkileyecek?

İş sürekliliği açısından bakıldığında bulut bilişim önemli bir kavram olup, iş sürekliliği gibi işe odaklı bir kavramdır. Yani önemli olan bilgi sistemlerinin bileşenleri değil, bu sistemlerinin üzerinde çalışan servislerin, uygulamaların çalışır ve erişilebilir olmasının sağlanması buradaki ne önemli konudur.

,

1 Comment

Cloud Computing

  • Cloud Computing nedir? Teknolojinin başlıca temel özellikleri nelerdir?

“Cloud computing” terimi interneti tarif etmek için bulut (cloud) kelimesinin kullanılmasından geliyor. Basit anlamda bir şirketin bilgisayar ağını temsil eden bir terimdir. Ancak bu terim bu şirketin bilgisayar ağına her yerden (internet üzerinden) erişilebildiği durumda kullanılıyor. Biraz daha açarsak; bir şirketin kullanıcıları, kullandıkları makinelere, yazılımlara, programlara, donanımlara internet üzerinden erişebiliyorsa o şirketin bilgisayar ağına “Private Cloud” (özel bulut) deniyor. Eğer bu bilgisayar ağına herkes erişebiliyorsa yani bilgisayar ağı umumi ise “Public Cloud” (genel bulut) deniyor.
Bu terimler ve bu terimlerin kullanıldığı teknolojilerin genel özelliği; Ağ içerisinde kullanılan her türlü donanımın ve yazılımın uzaktan (internet üzerinden) da kullanılabilmesini mümkün kılmasıdır. “Cloud Computing” kullanıcı internet üzerinden ağ a bir kere eriştiğinde kullanıcının her türlü ihtiyacını, yetki dahilinde karşılıyabilir. Örneğin; kullanıcıların işletim sistemini, bu işletim sisteminin üzerinde çalışan programları, yazıcı ihtiyaçlarını, dosya paylaşımı ihtiyaçlarını, işlemci, hafıza ve disk  ihtiyaçları gibi her türlü ihtiyacını karşılayabilen; şirket kullanıcılarına özel ağlara “özel bulut” (private cloud), internet üzerinden herkesin erişebildiği ağlara “genel ağ” (public cloud) deniyor.

  • Cloud Computing servis alt yapısından ve diğer unsurlarından bahseder misiniz?

“Cloud Computing” sunucu, kullanıcı, program ve altyapı katmanlarından oluşuyor. İçerisinde PaaS (Platform as a service), IaaS (Infrastructure as a service), Saas (Software as a service) gibi farklı kavramlarda var. Burada önemli olan “Cloud (bulut)”un ne/neler için kullanılacağı. Amaç belli yazılım/yazılımları “cloud” haline getirmekse bu durumda bahsedilen yazılımların çalışabilmesi için her katmanda gerekli makineler, işletim sistemleri, programlar barındırılmalı. “Cloud” ile sağlanabilecek en önemli unsurlar; Esneklik, maliyetlerin düşürülmesi, donanım ve mekan zorunluluğundan kurtulma, fazla yüklenme durumunda kaynakların kaydırılabilmesi, ölçeklenebilirlik vb.

  • Cloud Computing yatırımı yapan firmaların bu sistem içerisinde yaşayabilecekleri riskler bulunuyor mu?

Tabi ki, her teknolojinin kendisine ait riskleri vardır. “Cloud Computing” için öncelikle hali hazırdaki yapının uygun hale getirilmesi gerekiyor. Dolayısı ile, başlangıç noktasında ilk yatırım maliyetleri yüksek, orta ve uzun vadede maliyetler düşecektir. Hali hazırda kullanılan donanım ve yazılımların “Cloud” mimarisine ne kadar uyup uymadığı yada entegre edilip edilemeyeceği önemli bir nokta. Performans, büyüme gibi konular aynı şekilde kritik. Son olarak güvenlik de başlı başına bir konu. İnternet üzerinden hizmet verebiliyor olmak güvenlik konusunu çok daha önemli hale getiriyor. Burada bir diğer kritik konu da “Cloud Computing” mimarisinin ve geçişinin düzgün ve doğru olarak planlanabilmesidir. Transformasyonun nasıl planlandığı ve uygulamasının nasıl yapıldığı, yapılırken hali hazırdaki işlerin kesilmemesinin sağlanması gibi, iş için çok kritik konular olduğundan, konu hakkında yeterli bilgisi, uygulaması ve tecrübesi olan firmalar ile çalışılması gereklidir.

, ,

1 Comment

Bilişimde çevreci yaklaşımlar

  1. Bilişim teknolojilerinin çevrenin korunmasına katkısı sizce nedir?

Bence kağıt kullanımının azalarak, dokuman ve belgelerin elektronik ortamda saklanabiliyor olması, BT nin en büyük artısıdır. Ayrıca BT nin can damarı olan elektrik tüketiminden başlayarak, kullanılan madde, materyallerin geri dönüştürülebilir olması çevreyi korumak adına yapılan diğer önemli unsurlardır. Tüketici olarak az elektrik tüketen teknolojileri tercih etmek çevrenin korunması için bizlerin üzerine düşen görevdir. İnsanların teknolojilere ayak uydurabilmesi, (ki ülkemiz bu konuda çok iyi bir durumda) verilerini elektronik ortamda saklayabilmeleri için çok önemli. E-ticaret konusu da bir diğer önemli konu. Firmalar poster, afiş, el-ilanı bastırmak yerine internet üzerinde istedikleri her türlü reklamı ve duyuruyu elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor. Ülkemizde internet kullanımının gittikçe arttığını ancak diğer ülkelere göre çok düşük olduğunu unutmamamız ve interneti hayatımıza daha çok sokmamızın önemi burada da ortaya çıkıyor.

  1. Günümüzün en büyük sorunlarından biri de e-Atıklar. Sizce bu konuda neler yapılmalı?

Bu konuda aslında kullanılan/kullanılacak madde ve materyallerin mümkün olduğu kadar geri dönüştürülebilir olması daha az e-atık anlamına geldiğinden bu çok önemli, hatta maliyetleri belli bir seviyeye kadar arttırsa bile kabul/tercih edilmeli. Devletlerin bu konularda üretici firmaları sıkıştırması/zorlaması önemli bir unsur.

  1. Çevre faktörü, kullanıcı eğilimlerini nasıl şekillendiriyor?

Kullanıcılarda çevreye duyarlı olan ürünleri tercih ediyorlar/etmek istiyorlar. Üreticinin bu konuda alternatif ürünlerinin olması önemli bir unsur. Geri dönüşebilen, daha az elektrik tüketen ürünlerin,  muadillerine göre daha çok talep görmesi kullanıcıların da seçimlerini bu yönde yaptıklarını gösteriyor.

  1. Sizce çevreci ürünler için ne gibi teşvikler sağlanmalı?

Bence devletimizin çevrenin korunması adına daha proaktif bir yol izlemesi gerekli. Örneğin; daha az elektrik tüketen ürünlerden, muadillerine göre az daha vergi alarak (aradaki fark çok olmasa bile) tüketim cazibesi oluşturması gerekli. Üretici firma açısından bakarsak az tüketen ürün için Ar-Ge maliyetleri yeteri kadar Ar-Ge yapılmasını engelliyor.

, ,

1 Comment