Depolama Teknolojileri, Trendleri ve IBM in Bakış Açısı

Bu makalemde öncelikle depolama ürünlerinden, teknolojilerinden, IBM in büyüyen depolama ürün ailesindeki yeni ve yenilikçi çözümlerinden bahsetmek istedim. IBM depolama ürün ailesine geçtiğimiz ay “storwize v7000” isimli yeni bir ürün katıldı. IBM depolama ürün ailesinde yer alan bazı çözümlerden/teknolojilerden genel olarak bahsedeceğim, ancak aslında üzerinde durmak istediğim çözümler;

  • Storwize v7000 (orta segment depolama ve depolama sanallaştırma çözümü)

http://www-03.ibm.com/systems/storage/disk/storwize_v7000/index.html

  • N series (giriş, orta ve büyük segment depolama çözümü)

http://www-03.ibm.com/systems/storage/disk/index.html

Depolama teknolojilerindeki trendler;

Depolama teknolojilerindeki en büyük trend verinin azaltılması, küçültülmesi olacaktır. Dolayısı ile depolama teknolojilerindeki trendler de verinin azaltılmasına, küçültülmesine yönelik olarak gelişmektedir. Şu anda her yıl %55 oranında veri büyümesi gerçekleşmektedir. (Gartner istatistiklerine göre) Şirketlerin/kurumların verilerinin bu büyüme oranıyla artması; eldeki yapıda bulunan/kullanılan ürünler/teknolojiler in yeterli olmamasına sebep olacaktır. Buradan hareketle bahsedeceğim teknolojilerin firmalar/kurumlar için hayati önemi vardır. Şirketler/kurumlar ancak depolama konusundaki trendleri takip ederek ve yatırımlarını buna göre yaparak bu problemleri aşabilir.

1)     Tekilleştirme (De-duplication)

Son yıllarda depolama alanında ortaya çıkan en önemli teknolojilerden biridir. Fiziksel olarak diske kaydedilecek olan “1 (bir), 0 (sıfır)” verilerinin matematiksel algoritmalarla kontrol edilerek, tekrarlanan dizilerin tekrar kaydedilmesi sadece referans bilgisinin yazılarak fiziksel data alanını daha efektif kullanmayı sağlayan teknolojidir. Bu sayede fiziksel veri alanına kapasitesinin % 25-75 daha fazla veri kaydetmek mümkün oluyor.

2)     Thin Provisioning

Bu teknoloji depolama ürünü üzerinden veri alanı sağladığınız sistemlere atanan veri alanları rezerv atamak yerine kullandığı kadar atamanızı sağlıyor. Yani 750 GB boyutunda bir veri alanını sisteminize atadığınızda, başlangıç itibari ile bu alana 100 GB veri kaydedildiğinde; kullanılan alan 100 GB oluyor, 750 değil. Bu da depolama kapasitesini net bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Dolayısı ile 5 TB kapasiteye sahip bir tanesi thin provisioning destekleyen, diğeri desteklemeyen 2 ayrı depolama cihazı için örnek verecek olursam; thin provisioning desteklemeyen ürün üzerinden 10 adet sunucuya 500 GB alan verdiğimizi düşünelim. 5 TB veri alanını daha içinde hiç bir şey yok iken rezerv ettiği için bitirmiş oldunuz, kullanılabilir alan 0 GB. Thin provisioning destekleyen ürün ise 10 adet sunucuya 500 GB alan verdiğinde kullanılabilir alan hala 5 TB olacaktır. Bu data alanına veri yazıldıkça kullanılan alan artacaktır. Ancak bu teknolojinin kullanılması depolama ürününün proaktif yönetilmesine ihtiyaç duyabilir.

3)     Depolama sanallaştırması (Storage Virtualization)

Depolama sanallaştırması ile kullanılan ürünlerin kapasitesinin  maksimum seviyede tutulması bu sayede yapılan yatırımdan maksimum geri dönüş alınmasını sağladığı için önemli bir konudur. Depolama sanallaştırması yapan bir ürünün arkasında aynı yada farklı üreticilere ait birden çok depolama ürünün birleştirilerek tek bir çatı altında toplanması ve yönetilmesi anlamına gelmektedir. Bu yapı farklı türde cihazlarin aynı yapı altında kullanılabilmesini, yönetilebilmesini sağlar. Bu ürünle veri/veriler in otomatik olarak kesintisiz bir şekilde farklı cihazlar arasında taşınabilmesi mümkündür. Performansa ihtiyaç duyan verileri tespit ederek; bu verileri verileri daha performaslı disklere ve/veya cihazlara otomatik olarak taşıyabilir. FC, SAS, SATA diskler destekleyen cihazlarını birleştirerek hepsini birarada performans sıkıntısı yaşamadan kullanabilirsiniz.

4)     Bilginin saklanması ve Yaşam Döngüsü (Information Retention and Lifecyle Management)

Bu konu yapınızda kullanacağınız ürünler kadar önemli bir konudur. Verilerin sürekli olarak büyüdüğünü ve her zaman erişilebilir olmasının istendiği bir ortamda; hangi veri/veriler in, nasıl-nerede tutulacağı, veri/veriler in ne zaman ömrünün dolduğunun/dolacağının tespit edilerek ona göre silinmesi kaçınılmaz olarak belirlenmesi/yönetilmesi gereken süreçlerdir. Bu konuda şirketler/kurumlar kendi politikalarını oluşturmalı ve ona göre hareket etmelidirler. Sıklıkla erişim sağlanmayan bilgilerin arşivlenmesi, ancak istendiğinde arşiv üzerinden erişilebilir olması gerekmektedir. Arşiv için daha ucuz maliyetli depolama alanları kullanılmalı ve arşivlenen bilgilerin artık bu alanlara taşınması sağlanmalıdır.

5)     Verinin Korunması, Yedeklenmesi ve Geri Dönülmesi (Data Protection and Recovery Management)

Öncelikle veri/veriler in yedeklenmesi ve geri dönülmesi için kullanılacak olan yazılım ve donanımların neler olacağı, hangi teknolojileri destekleyeceğine karar verilmelidir.  Sonrasında yedekleme ve geri dönme süresinin ne kadar olacağı, hangi sıklıkla yedek alınacağı belirlenmeli ve kullanılacak olan yazılım ve donanımların istenen değerleri sağlayıp sağlayamadığına bakılmalıdır. Güncel yedekleme ve geri dönme teknolojileri, ürünleri ile; anlık yedek almak-geri dönmek, anlık olarak veriyi kopyalabilmek, veriyi uzak bir lokasyona replike edebilmek, verinin bütünlüğünden emin olmak gibi seçenekler mevcuttur.

6)     Depolama Kaynaklarının ve Altyapının Yönetilmesi (Storage Resources and Infrastructure Management)

Depolama kaynaklarının ve bu kaynakların barındırıldığı altyapının yönetilmesi bir diğer kritik konudur. Depolama konusunda bilgi işlem personelinin yeterli bilgi seviyesine sahip olmaması ve güncel teknolojileri bilmiyor olması en önemli problemlerden biridir. Bu sebeple firmalar/kurumlar kendileri için en uygun olan çözümler, ürünler yada teknolojilerden mahrum kalabiliyorlar. Sonuç olarak bu durumda firmalar/kurumlar mağdur olabiliyor. Yeterli bilgi seviyesine sahip olmayan firmaların bu yatırımlarını yaparken ve yaptıktan sonra yeterli bilgi seviyesini barındıran danışmanlık hizmeti alması en mantıklı çözüm olacaktır. Şirketler/kurumlar ın depolama sistemlerini ve altyapılarını yönetecek, takip edecek ve raporlayacak yazılımlara ihtiyacı vardır. Yapının sağlıklı bir şekilde çalıştığını, maksimum performans sağladığını, atıl kapasite kalmadığını düzenli bir şekilde görmek ve raporlamak çok önemlidir. Aksi taktirde yapı ihtiyaç bulunmadığı halde büyüyecek ve karmaşıklaşacaktır. Bu da operasyonları daha zor bir hale getirecek, yönetim maliyetlerini artıracaktır.

7)     Yazılım Entegrasyonu (Application Integration)

Depolama ürününün içerisinde kaydedilmiş veriyi tanıması, veriyi kaydeden yazılım ile entegre olabilmesi de bir diğer önemli konudur. Öncelikle bu entegrasyon verinin bütünlüğü arttırdığı için çok önemlidir. Ayrıca verinin yedeklenmesi, geri dönülmesi, arşivlenmesi, kopyalanması gibi hayati önemli operasyonların ne şekilde yapılabileceğini etkiler.

Sonuç olarak; depolama alanındaki teknolojiler ve trendler şirketler/kurumlar için kritik önem taşımakta ve ilerleyen zaman içerisinde korkunç bir şekilde büyüyen veri patlaması problemi ile nasıl başa çıkacaklarını belirleyecektir. Burada tercih edilecek çözüm/ürün lerin sağlayacakları değere göre ele alınması gereklidir. (value-based)

IBM in Depolama Çözümleri;

IBM depolama ürünleri konusunda dünyadaki en büyük üreticilerden biridir. Depolama ürünleri yelpazesinde çok çeşitli ürünler bulunmaktadır. Bu makalede yeni teknolojileri barındıran bazı ürünlerden bahsedeceğim.

>  DS ürün ailesi,

Küçük, orta ve büyük segment te ölçeklenebilen, FC-SAS-ISCSI protokollerini kullanabilen (ürüne bağlı olarak), FC-SAS-SSD-SATA diskler kullanabilen ve temel olarak alışılageldik depolama çözümü sunan ürünlerdir. Windows üzerinde çalışabilen bir uygulama ile rahatça yönetilebiliyor.

>  Storwize v7000,

Orta segment te ölçeklenen IBM depolama ürün ailesine en yeni katılmış olan üründür. FC-ISCSI protokollerini kullanabilen, FC-SAS-SSD-SATA diskler kullanabilen, depolama sanallaştırması yapabilen, tekilleştirme destekleyecek, anlık yedek alma/geri dönme yapabilen üründür. Windows üzerinde çalışabilen bir uygulama ile rahatça yönetilebiliyor.

>  N series ürün ailesi,

Küçük, orta ve büyük segment te ölçeklenebilen, FC-ISCSI protokollerini kullanabilen (ürüne bağlı olarak), FC-SAS-SSD-SATA diskler kullanabilen ve tekilleştirme destekleyen, anlık yedek alma/geri dönme yapabilen ürünlerdir. (bazı fonksiyonlar ekstra lisanslıdır.) Windows üzerinde çalışabilen bir uygulama ile rahatça yönetilebiliyor.

Yeni gelişen depolama teknolojilerine, trendlerine IBM in bakış açısı,

Günümüzde yaşanan veri patlaması sonucu IBM de depolama ürünleri üzerinde yeni teknolojik trendleri takip ediyor, hatta bu gelişmelerin bir kısmında da öncü rol oynuyor. Bu da bize en büyük üreticilerden biri olan IBM in depolama çözümleri konusunda nasıl bi strateji izlediğini anlatıyor. IBM yeni çıkardığı bütün depolama ürünleri bir önceki nesil ürünlere göre daha fazla iletişim arayüzü, iletişim protokolü, kapasite, performans ve daha fazla yazılımsal özellik destekliyor.

Sonuç olarak; depolama konusunda IBM daha esnek, utilizasyonu ve performansı daha yüksek, teknolojik olarak daha fazla iş yapabilen, kolay yönetilebilir depolama ürünleri geliştirerek şirketlerin/kurumların önümüzdeki zamanda önlerine çıkacak olan depolama problemlemlerini çözmelerini sağlıyor. Sadece şunu bir kez daha belirtmek istiyorum; storwize v7000 ürünü teknolojik olarak çok üstün bir üründür. Sadece donanımsal olarak değil; aynı zamanda ürünün üzerinde çalışan yazılımın yapabildikleri de firmalara/kurumlara çok büyük faydalar sağlayacaktır.

, , , ,

  1. Depolama Teknolojileri, Trendleri ve IBM in Bakış Açısı « Emrullah Tahir Ekmekçi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: