İş sürekliliği

– İş sürekliliğinde sizce kritik öneme sahip süreçler ve noktalar nelerdir?

Firmalar ve kurumlar için iş sürekliliği kaçınılmaz olarak en önemli konudur. Bilişim teknolojilerindeki bütün çözümler sürekli olarak daha fazla iş sürekliliği sağlayacak şekilde değişmektedir ve değişmeye devam edecektir. Bu konuda her firma/kurum kendi bilgi işlem yapısında kullandığı çözümler, teknolojiler ile çözüm bulmak durumunda. Ben özellikle depolama altyapısına dikkat çekmek istiyorum. Günümüzde veri miktarı korkunç bir hızla artmakta ve depolama çözümleri, ürünleri, teknolojileri her firma ve kurum için giderek daha fazla önem taşımaktadır. Tek bir depolama sistemi; onlarca, yüzlerce sunucuya data alanı sağlayabilmekte. Dolayısı ile depolama tarafında yaşanabilecek bir problem tek bir sistemi değil onlarca, yüzlerce sistemi etkileyebilecektir. Firmalar/Kurumlar ın özellikle depolama konusunda yüksek erişilebilirlik değerlerine sahip çözümler/ürünler tercih etmesi gerekmektedir.

– Kurumlar iş sürekliliği planlarını yaparken nelere dikkat etmeliler, nasıl önlemler almalılar?

İş sürekliliği konusu bir kaç ayrı başlık altında incelenebilece bir konudur. Felaketlerden kurtulma, yedekleme ve geri dönme, kümeleme ve yük dağıtımı çözümleri/teknolojileri içerebilir. Önemli olan iş sürekliliğinin hangi sistemler, veriler yada kaynaklar için sağlanılacak olduğudur.

– Türkiye’de kurumlarda sizce iş sürekliliği kültürü oluştu mu, bunu geliştirmek için  neler yapılabilir?

Türkiye’ de iş sürekliliği bütün olarak ele alınan bir konu olmaktan çok, daha önce bahsettiğim başlıklar ayrı ayrı incelenerek bir takım çözümler/teknolojiler kullanılmaktadır o da sadece küçük bir kesim için. Aslında her firmanın farklı seviyelerde kritik olan sistemleri için farklı çözümler/teknolojiler kullanarak iş sürekliliğini sağlaması gerekmektedir. Bu bilincin oluşabilmesi kurumlara bu çözümleri/teknolojileri açıklayıp yararlarını anlatarak arttırılmalıdır.

– Önümüzdeki dönemlerde iş sürekliliğini etkileyecek konular neler olabilir sizce? İş sürekliliğini; gelişen yeni teknolojiler ve eğilimler (örneğin bulut bilişim..vb) nasıl etkiliyor veya etkileyecek?

İş sürekliliği açısından bakıldığında bulut bilişim önemli bir kavram olup, iş sürekliliği gibi işe odaklı bir kavramdır. Yani önemli olan bilgi sistemlerinin bileşenleri değil, bu sistemlerinin üzerinde çalışan servislerin, uygulamaların çalışır ve erişilebilir olmasının sağlanması buradaki ne önemli konudur.

,

  1. İş sürekliliği « Emrullah Tahir Ekmekçi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: