Archive for January, 2011

Sanal Ortamda Etkin Veri Depolama Çözümleri

Sanal Ortamda Etkin Veri Depolama Çözümleri

Sanal ortamlar üzerinde oluşan verinin nereye, nasıl,hangi süreyle depolanacağı, bu verilerin nasıl yedekleneceği ve geri dönüşünün yapılacağı ilk etapta düşünülerek karar verilmesi gereken konulardır. Sanallaştırma çözümleri ile sistemlerin erişilebililirlik oranı artırılırken aynı şekilde verilerin tutulduğu ürünlerin/çözümlerin de münümum aynı erişilebilirlik oranını sağlaması gerekiyor. Sanallaştırma ile Depolama teknolojilerinin ortak olarak kullanabileceği ISCSI, thin provisioning ve tekilleştirme (deduplication), felaketten kurtarma amacıyla farklı bir lokasyona replikasyon gibi teknolojilerin veri depolama ürünü tarafından da kullanılabilir ve desteklenebilir olması gerekiyor. Sanal ortamlar için veri depolama ürünü belirlenirken kullanılacak olan teknolojilerin dikkatle belirlenmesi ve ürünün bu teknolojik ihtiyaçlara göre seçilmesi gerekmektedir. Örneğin; ISCSI teknolojisi daha az maliyet ile sahip olunabilecek kolay kullanılabilen bir teknoloji ancak kritik iş uygulamaları için yeterli seviyede performans üretememesi mümkün olabilir. Ürünün üzerinde kullanılacak olan disklerin FC, SAS yada SATA olup olamadığı bunların hangilerini, ne şekilde bir arada kullanıp kullanamadığınız bir diğer karar noktası. Dolayısı ile ürün tercihinde dikkat etmek gerekiyor. İhtiyaç duyulan teknolojileri, yazılımları, protokolleri ve donanımların tamamını kapsayan tümleşik veri depolama çözümleri bence birinci sırada değerlendirilmelidir. Burada sanallaştırma ve etkin veri depolama da amaç sistem üzerinde barındırılan bütün kaynaklardan maksimum seviyede faydalanabilmek ve geriye atıl kaynak bırakmamak.

Tercih edilecek olan veri depolama ürününün maksimum kapasitesi, maksimum ön bellek miktarı, ürünün kendi içerisinde yedekli çalışabilir olması, ürünün fiziksel bileşenlerinin çalışır halde takılıp çıkarılabilir olması gibi konular/yeterlilikler çok önemli. Zira veri depolama ürünü sadece tek bir makine için değil, kendisine erişen bütün sunucular için çalışıyor olacağından; bu üründe yaşanacak bir problem (erişim kesintisi vb.) ürüne erişen bütün fiziksel ve sanal sunucuları etkileyeceğinden sistem açısından çok daha önemli bir konumda olacaktır. Son olarak tercih edilen veri depolama ürününün, donanım üreticisi tarafından destek, servis ve bakım hizmetleri de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. BimSA olarak sanallaştırma ve veri depolama ile alakalı anahtar teslim projeler gerçekleştirmeye önem veriyoruz ve sonrasında ise danışmanlık ve destek hizmetleri sağlayabiliyoruz.

, , ,

1 Comment

İş sürekliliği

– İş sürekliliğinde sizce kritik öneme sahip süreçler ve noktalar nelerdir?

Firmalar ve kurumlar için iş sürekliliği kaçınılmaz olarak en önemli konudur. Bilişim teknolojilerindeki bütün çözümler sürekli olarak daha fazla iş sürekliliği sağlayacak şekilde değişmektedir ve değişmeye devam edecektir. Bu konuda her firma/kurum kendi bilgi işlem yapısında kullandığı çözümler, teknolojiler ile çözüm bulmak durumunda. Ben özellikle depolama altyapısına dikkat çekmek istiyorum. Günümüzde veri miktarı korkunç bir hızla artmakta ve depolama çözümleri, ürünleri, teknolojileri her firma ve kurum için giderek daha fazla önem taşımaktadır. Tek bir depolama sistemi; onlarca, yüzlerce sunucuya data alanı sağlayabilmekte. Dolayısı ile depolama tarafında yaşanabilecek bir problem tek bir sistemi değil onlarca, yüzlerce sistemi etkileyebilecektir. Firmalar/Kurumlar ın özellikle depolama konusunda yüksek erişilebilirlik değerlerine sahip çözümler/ürünler tercih etmesi gerekmektedir.

– Kurumlar iş sürekliliği planlarını yaparken nelere dikkat etmeliler, nasıl önlemler almalılar?

İş sürekliliği konusu bir kaç ayrı başlık altında incelenebilece bir konudur. Felaketlerden kurtulma, yedekleme ve geri dönme, kümeleme ve yük dağıtımı çözümleri/teknolojileri içerebilir. Önemli olan iş sürekliliğinin hangi sistemler, veriler yada kaynaklar için sağlanılacak olduğudur.

– Türkiye’de kurumlarda sizce iş sürekliliği kültürü oluştu mu, bunu geliştirmek için  neler yapılabilir?

Türkiye’ de iş sürekliliği bütün olarak ele alınan bir konu olmaktan çok, daha önce bahsettiğim başlıklar ayrı ayrı incelenerek bir takım çözümler/teknolojiler kullanılmaktadır o da sadece küçük bir kesim için. Aslında her firmanın farklı seviyelerde kritik olan sistemleri için farklı çözümler/teknolojiler kullanarak iş sürekliliğini sağlaması gerekmektedir. Bu bilincin oluşabilmesi kurumlara bu çözümleri/teknolojileri açıklayıp yararlarını anlatarak arttırılmalıdır.

– Önümüzdeki dönemlerde iş sürekliliğini etkileyecek konular neler olabilir sizce? İş sürekliliğini; gelişen yeni teknolojiler ve eğilimler (örneğin bulut bilişim..vb) nasıl etkiliyor veya etkileyecek?

İş sürekliliği açısından bakıldığında bulut bilişim önemli bir kavram olup, iş sürekliliği gibi işe odaklı bir kavramdır. Yani önemli olan bilgi sistemlerinin bileşenleri değil, bu sistemlerinin üzerinde çalışan servislerin, uygulamaların çalışır ve erişilebilir olmasının sağlanması buradaki ne önemli konudur.

,

1 Comment